„OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W OBIEKTACH BUDOWLANYCH” Konferencja Stowarzyszenia DAFA na BUDMIE

05.02.2020
Inne

5 lutego podczas targów BUDMA 2020 odbyła się konferencja pt. „Ochrona przeciwpożarowa w obiektach budowlanych – aspekty projektowe i wykonawcze”. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie DAFA.

Konferencja miała na celu m.in. zwiększenie świadomości uczestników na temat ochrony przeciwpożarowej oraz przedstawienie wytycznych projektowych i dobrych praktyk w doborze prawidłowych rozwiązań dla obiektów budowlanych.

Uczestniczyło w niej blisko 350 osób zajmujących się sprawami ochrony przeciwpożarowej, w tym głównie: strażacy, projektanci, architekci, wykonawcy oraz specjaliści nadzorujący procesy budowlane.

Podczas spotkania wygłoszono następujące referaty:

  • Przepisy techniczno-budowlane dla ścian zewnętrznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej (mgr inż. ppoż. Krzysztof Bagiński);
  • Dobór prawidłowych rozwiązań dla ścian zewnętrznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej (mgr inż. Moniki Hyjek);
  • Klasa odporności ogniowej ścian wewnętrznych  i  zewnętrznych  - wymagania formalne i aspekty praktyczne w projektowaniu i wykonawstwie (bryg. w st. spocz. mgr inż. Ryszard Stępkowski);
  • Dobre praktyki inżynierskie przy projektowaniu systemów oddymiania w obiektach produkcyjno-magazynowych (mł. bryg. dr inż. Tomasz Drzymała, mł. bryg. mgr inż. Paweł Wróbel, mgr inż. Łukasz Ostapiuk);
  • Efektywne oddymianie obiektów przemysłowych i magazynowych (mgr inż. Macieja Fiecek).

Pytania do ekspertów wzbogaciły wydarzenie o studium indywidualnych przypadków.

Zaprezentowano również premierowo wytyczne Stowarzyszenia DAFA: Bezpieczeństwo pożarowe ścian i fasad. Organizatorzy wydarzenia mają nadzieję, iż będą one służyć jako instrument upowszechnienia wiedzy dotyczącej sposobów zapobiegania pożarom, jak również przyczynią się do podniesienia bezpieczeństwa pożarowego budynków.