Kompleksowa oferta CNBOP-PIB w zakresie europejskiej certyfikacji stałości właściwości użytkowych kabli i przewodów oraz oceny właściwości użytkowych kabli i przewodów w zakresie reakcji na ogień