Wykaz usług i instalacji wraz z mającymi zastosowanie specyfikacjami technicznymi, dla których CNBOP-PIB oferuje przeprowadzenie certyfikacji dobrowolnej

Numer Typ instalacji Na zgodność z:
1 System sygnalizacji pożarowej Program Certyfikacji Usług CNBOP-PIB, CEA4048, prEN 16763
2 System sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi Program Certyfikacji Usług CNBOP-PIB, prEN 16763 
3 Dźwiękowy system ostrzegawczy Program Certyfikacji Usług CNBOP-PIB, prEN 16763 
4 System monitoringu do PSP Program Certyfikacji Usług CNBOP-PIB, prEN 16763 
5 Stałe urządzenia gaśnicze:  
5.1 - wodne:  
5.1.1   - tryskaczowe Program Certyfikacji Usług CNBOP-PIB, CEA4046, prEN 16763
5.1.2   - zraszaczowe Program Certyfikacji Usług CNBOP-PIB, CEA4046, prEN 16763
5.1.3   - mgłowe Program Certyfikacji Usług CNBOP-PIB, CEA4046, prEN 16763
5.2  - gaszenie iskier Program Certyfikacji Usług CNBOP-PIB, CEA4046, prEN 16763
5.3  - pianowe Program Certyfikacji Usług CNBOP-PIB, CEA4046, prEN 16763
5.4  - gazowe Program Certyfikacji Usług CNBOP-PIB, CEA4046, prEN 16763
6 System obniżający stężenie tlenu Program Certyfikacji Usług CNBOP-PIB, prEN 16763 
7 Hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe Program Certyfikacji Usług CNBOP-PIB, prEN 16763 
8 Hydranty zewnętrzne Program Certyfikacji Usług CNBOP-PIB, prEN 16763 
9 Podręczny sprzet gaśniczy Program Certyfikacji Usług CNBOP-PIB, prEN 16763 
10 System wentylacji pożarowej:  
10.1  - oddymianie grawitacyjne Program Certyfikacji Usług CNBOP-PIB, prEN 16763 
10.2  - system różnicowania ciśnienia Program Certyfikacji Usług CNBOP-PIB, prEN 16763 
10.3  - system strumieniowy Program Certyfikacji Usług CNBOP-PIB, prEN 16763 
11 System oświetlenia awaryjnego Program Certyfikacji Usług CNBOP-PIB, prEN 16763 
12 Oznakowanie ewakuacyjne i przeciwpożarowe Program Certyfikacji Usług CNBOP-PIB, prEN 16763 
13 Urządzenia zabezpieczające przed powstaniem wybuchu i ograniczające jego skutki Program Certyfikacji Usług CNBOP-PIB, prEN 16763 
14 Kaseta straży pożarnej Program Certyfikacji Usług CNBOP-PIB, prEN 16763 
15 Systemy zabezpieczeń pasywnych:  
15.1  - odporność ogniowa i reakcja na ogień Program Certyfikacji Usług CNBOP-PIB, prEN 16763 
15.2  - przegrody przeciwpożarowe Program Certyfikacji Usług CNBOP-PIB, prEN 16763 
16 Przeciwpożarowe wyłączniki prądu Program Certyfikacji Usług CNBOP-PIB, prEN 16763 
17 Dźwigi dla ekip ratowniczych Program Certyfikacji Usług CNBOP-PIB, prEN 16763 
18 Inne Program Certyfikacji Usług CNBOP-PIB, prEN 16763