• Wniosek o przeprowadzenie oceny i weryfikacji powierzonego raportu z analizy CFD - symulacji ewakuacji
  • Wniosek o ocenę i weryfikację instalacji wentylacji pożarowej poprzez przeprowadzenie analizy CFD
  • Wniosek o ocenę i weryfikację instalacji wentylacji pożarowej poprzez przeprowadzenie próby dymowej
  • Pełnomocnictwo