Sprawna ewakuacja całego obiektu jest jednym z najważniejszych celów ochrony przeciwpożarowej, ponieważ  chroni ludzkie życie. Obecny rozwój budownictwa, architektura oraz oczekiwania społeczeństwa wpływają na powstawanie coraz większych i bardziej skomplikowanych architektonicznie obiektów, w których może przebywać większa liczba użytkowników.  Powyższa sytuacja powoduje powstawanie zagrożeń związanych z utratą orientacji w obiekcie, zatorami przy głównych przejściach oraz drzwiach, a także utrudnione działania personelu porządkowego danego obiektu. Połączenie wielu negatywnych czynników oraz pojawienie się realnego zagrożenia w postaci napływającego dymu lub nawet płomieni może powodować powstawanie paniki.

Symulacja ewakuacji

T. Burdzy, G. Kubicki, Analiza obliczeniowa środków zabezpieczenia przed zadymieniem Dużej Auli w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej

Można zapobiegać lub ograniczać takie negatywne czynniki poprzez organizowanie próbnych ewakuacji, które obrazują sposób zachowania się tłumu w obiekcie. Pozwalają one także określić miejsca, w których mogą powstawać zatory oraz gdzie użytkownicy tracą orientację itp. Działania te mają na celu przygotowanie personelu odpowiedzialnego za ewakuację, dostosowanie oznakowań do newralgicznych miejsc lub po prostu edukację użytkowników w zakresie prawidłowego zachowania podczas ewakuacji. Ponadto próbne ewakuacje dają obraz działania oraz współdziałania systemów bezpieczeństwa jak SSP, DSO czy nawet wentylacja pożarowa.

Symulacja ewakuacji

T. Burdzy, G. Kubicki, Analiza obliczeniowa środków zabezpieczenia przed zadymieniem Dużej Auli w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej.


Powyższe działania można przedstawić w postaci symulacji ewakuacji. Podczas realizacji inwestycji jest to najlepszy sposób na wyznaczenie wymaganego czasu bezpiecznej ewakuacji (RSET – required safe escape time). Symulacje przeprowadzone zgodnie ze standardem PD 7974-6:2004 The application of fire safety engineering principles to fire safety design of buildingsPart 6: Human factors: Life safety strategies – Occupant evacuation, behaviour and condition (Sub-system 6) oraz wytycznymi SFPE Handbook of Fire Protection Engineering 2008 edition, a także niejednokrotnie wykraczające poza ich zakres, pozwalają przewidzieć czas i miejsce  znajdowania się użytkowników w obiekcie. Porównanie rozwoju zdarzeń z symulacji ewakuacji oraz rozwoju warunków fizycznych za pomocą analizy metodą CFD jest najlepszym sposobem na rzetelną ocenę i weryfikację sprawności wentylacji pożarowej, a nawet zasadności zastosowanych rozwiązań.

PD 7974-6:2004 The application of fire safety engineering principles to fire safety design of buildingsPart 6: Human factors: Life safety strategies – Occupant evacuation, behaviour and condition (Sub-system 6).

Symulacja ewakuacji

T. Burdzy, G. Kubicki, Analiza obliczeniowa środków zabezpieczenia przed zadymieniem Dużej Auli w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej.

SCHEMAT PROCESU PRZEPROWADZENIA OCENY I WERYFIKACJI SYMULACJI EWAKUACJI

SCHEMAT PROCESU PRZEPROWADZENIA SYMULACJI EWAKUACJI

SCHEMAT PROCESU PRZEPROWADZENIA PRÓBNEJ EWAKUACJI