Wykaz typów instalacji wraz z mającymi zastosowanie specyfikacjami technicznymi, dla których CNBOP-PIB oferuje przeprowadzenie certyfikacji dobrowolnej kompetencji personelu (osób) w zakresie projektowania

Numer Typ instalacji Na zgodność z:
1 System sygnalizacji pożarowej Program certyfikacji kompetencji personelu (osób) w ochronie przeciwpożarowej CNBOP-PIB, prEN 16763
3 Dźwiękowy system ostrzegawczy Program certyfikacji kompetencji personelu (osób) w ochronie przeciwpożarowej CNBOP-PIB, prEN 16763
5 Stałe urządzenia gaśnicze:  
5.1 - wodne:  
5.1.1   - tryskaczowe Program certyfikacji kompetencji personelu (osób) w ochronie przeciwpożarowej CNBOP-PIB, prEN 16763
5.1.2   - zraszaczowe Program certyfikacji kompetencji personelu (osób) w ochronie przeciwpożarowej CNBOP-PIB, prEN 16763
5.1.3   - mgłowe Program certyfikacji kompetencji personelu (osób) w ochronie przeciwpożarowej CNBOP-PIB, prEN 16763
5.4  - gazowe Program certyfikacji kompetencji personelu (osób) w ochronie przeciwpożarowej CNBOP-PIB, prEN 16763
10 System wentylacji pożarowej:  
10.1  - oddymianie grawitacyjne Program certyfikacji kompetencji personelu (osób) w ochronie przeciwpożarowej CNBOP-PIB, prEN 16763
11 System oświetlenia awaryjnego Program certyfikacji kompetencji personelu (osób) w ochronie przeciwpożarowej CNBOP-PIB, prEN 16763
15 Systemy zabezpieczeń pasywnych:  
15.2  - przegrody przeciwpożarowe Program certyfikacji kompetencji personelu (osób) w ochronie przeciwpożarowej CNBOP-PIB, prEN 16763
16 Przeciwpożarowe wyłączniki prądu Program certyfikacji kompetencji personelu (osób) w ochronie przeciwpożarowej CNBOP-PIB, prEN 16763
18 Inne Program certyfikacji kompetencji personelu (osób) w ochronie przeciwpożarowej CNBOP-PIB, prEN 16763