Program certyfikacji

Wykaz wyrobów, których dobrowolna ocena zgodności prowadzona jest przez CNBOP-PIB wraz ze wskazaniem mających zastosowanie norm zharmonizowanych znajduje się poniżej - jest to aktualny zakres akredytacji CNBOP-PIB, udzielonej przez United Arab Emirates Ministry of Interior Civil Defense G.H.Q

 

Grupy wyrobów

Norma zharmonizowana

Urządzenia sygnalizacji alarmu pożarowego

Fire detection and fire alarm systems

 

Centrale sygnalizacji pożarowej

Control and indicating equipment

EN 54-2

 

Sygnalizatory akustyczne

Sounders

EN 54-3

 

Zasilacze stosowania w systemach sygnalizacji pożarowej

Power supply equipment used in fire detection systems

EN 54-4

 

Czujki pożarowe – czujki punktowe ciepła

Fire detectors – heat point detectors

EN 54-5

 

Czujki pożarowe – czujki punktowe dymu

Fire detectors – smoke point type detectors

EN 54-7

 

Czujki punktowe

Point detectors

EN 54-10

 

Ręczne ostrzegacze pożarowe

Manual call points

EN 54-11

 

Czujki liniowe działające z wykorzystaniem wiązki światła przechodzącego

Line detectors using an optical beam

EN 54-12

 

Centrale dźwiękowych systemów ostrzegawczych

Voice alarm control and indicating equipment

EN 54-16

 

Izolatory zwarć

Short-circuit isolators

EN 54-17

 

Liniowe elementy wejścia / wyjścia

Input/output devices

EN 54-18

 

Sygnalizatory optyczne

Visual Alarm Devices

EN 54-23

 

Głośniki

Loudspeakers

EN 54-24

 

Podzespoły wykorzystujące łącza radiowe

Components using radio links

EN 54-25
 

Autonomiczne czujki dymu

Smoke alarm devices

EN 14604
 

Zasilacze

Power supplies

EN 12101-10
 

Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego

Luminaires for emergency lighting

EN 60598-2-22

Proces oceny zgodności obejmuje:

 1. Wybór próbek wyrobu,
 2. Określenie charakterystyk wyrobu,
 3. Przegląd (ocena) dokumentacji zgromadzonej w procesie certyfikacji,
 4. Decyzja o udzieleniu certyfikacji,
 5. Podpisanie umowy,
 6. Ciągły nadzór poprzez:

       Przeprowadzanie raz do roku przez Jednostkę Certyfikująca CNBOP-PIB:

 • Inspekcji zakładowej kontroli produkcji,

       Wyłącznie w przypadku zakwestionowania wyrobu, na zlecenie United Arab Emirates Ministry of Interior:

 • Badanie próbek z rynku,
 • Ocena próbek z rynku,
 • Badanie próbek z fabryki,
 • Ocena próbek z fabryki.