Wydane dokumenty

Lp. Wyrób Producent Nr certyfikatu Nr certyfikatu europejskiego Data wydania Data ważności
1. Loudspeaker for voice alarm PC-1867FC

PT. TOA GALVA INDUSTRIES

Jalan Raya Jakarta Bogor KM. 34-35 Desa Sukmaju Baru, TAPOS 16958, Kota Depok,

 Republic of Indonesia

DC-UAE-0076 1438-CPR-0183 17.01.2018 16.01.2028
2. Loudspeaker for voice alarm BS-680FC

PT. TOA GALVA INDUSTRIES

Jalan Raya Jakarta Bogor KM. 34-35 Desa Sukmaju Baru, TAPOS 16958, Kota Depok,

 Republic of Indonesia

DC-UAE-0077 1438-CPR-0178 17.01.2018 16.01.2028
3.

Loudspeaker for voice alarm systems type SC-630M EB-Q

PT. TOA GALVA INDUSTRIES

Jalan Raya Jakarta Bogor KM. 34-35 Desa Sukmaju Baru, TAPOS 16958, Kota Depok,

 Republic of Indonesia

DC-UAE-0078 1438-CPR-0280 17.01.2018 15.07.2025

UWAGA: Certyfikat pozostaje ważny dopóki nie zmienią się metody badań i/lub wymagania dotyczące zakładowej kontroli produkcji, zawarte w specyfikacji technicznej, zastosowanej do oceny właściwości użytkowych zadeklarowanych zasadniczych charakterystyk oraz sam wyrób budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegną istotnej zmianie oraz pod warunkiem, że nie zostanie zawieszony, cofnięty lub zakończony przez jednostkę certyfikującą wyrób.