Wydane dokumenty

Lp. Wyrób Producent Nr certyfikatu Nr certyfikatu europejskiego Data wydania Data ważności
1. Loudspeaker for voice alarm systems type
SoS CL-130-6w-TV1, SoS CL-130-6w-TV2
TMCDAS BV
Newtonstraat 18
1704 SB Heerhugowaard,
The Netherlands
DC-UAE-0065 1438-CPR-0517 07.03.2017 27.02.2027
2. Short-circuit isolator type IS8200 in varieties IS8200-1, IS8200-2

TMCDAS BV
Newtonstraat 18
1704 SB Heerhugowaard,
The Netherlands

DC-UAE-0108 1438-CPR-0332 19.02.2019 18.02.2029

UWAGA: Certyfikat pozostaje ważny dopóki nie zmienią się metody badań i/lub wymagania dotyczące zakładowej kontroli produkcji, zawarte w specyfikacji technicznej, zastosowanej do oceny właściwości użytkowych zadeklarowanych zasadniczych charakterystyk oraz sam wyrób budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegną istotnej zmianie oraz pod warunkiem, że nie zostanie zawieszony, cofnięty lub zakończony przez jednostkę certyfikującą wyrób.