Wydane dokumenty

Lp. Wyrób Producent Nr certyfikatu Nr certyfikatu europejskiego Data wydania Data ważności
1. Loudspeaker for voice alarm systems
type VLS (EN54)
and VLS 15 (EN54)
TANNOY brand

MUSIC Tribe Manufacturing PH Ltd.

17A Brunswick Street Hamilton

HM 10 Bermuda

DC-UAE-0101 2nd ed. 1438-CPR-0540 28.03.2019 27.06.2027
2.

Loudspeaker for voice alarm systems
type DVS (EN54)
and DVS 6T (EN54)
TANNOY brand

MUSIC Tribe Manufacturing PH Ltd.

17A Brunswick Street Hamilton

HM 10 Bermuda

DC-UAE-0102 2nd ed. 1438-CPR-0536 28.03.2019 27.06.2027
3.

Loudspeaker for voice alarm systems
type CVS 4 (EN54),
CVS 4 MICRO (EN54),
CVS 6 (EN54) TANNOY brand

MUSIC Tribe Manufacturing PH Ltd.

17A Brunswick Street Hamilton

HM 10 Bermuda

DC-UAE-0103 2nd ed. 1438-CPR-0537 28.03.2019 27.06.2027

UWAGA: Certyfikat pozostaje ważny dopóki nie zmienią się metody badań i/lub wymagania dotyczące zakładowej kontroli produkcji, zawarte w specyfikacji technicznej, zastosowanej do oceny właściwości użytkowych zadeklarowanych zasadniczych charakterystyk oraz sam wyrób budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegną istotnej zmianie oraz pod warunkiem, że nie zostanie zawieszony, cofnięty lub zakończony przez jednostkę certyfikującą wyrób.