Logo SAC Safe Security Solutions

Wydane dokumenty

Lp. Wyrób Producent Nr certyfikatu Nr certyfikatu europejskiego Data wydania Data ważności
1. Visual alarm device type BE-01-LED-W, BE-01-LED-R Je Woo Corporation Ltd.
Dong Sheng Industrial Park, Chen
Jiang Town, Huizhou City
Guang Dong 516229, Peoples
Republic of China
DC-UAE-0023 1438-CPR-0424 27.11.2015 26.11.2025

UWAGA: Certyfikat pozostaje ważny dopóki nie zmienią się metody badań i/lub wymagania dotyczące zakładowej kontroli produkcji, zawarte w specyfikacji technicznej, zastosowanej do oceny właściwości użytkowych zadeklarowanych zasadniczych charakterystyk oraz sam wyrób budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegną istotnej zmianie oraz pod warunkiem, że nie zostanie zawieszony, cofnięty lub zakończony przez jednostkę certyfikującą wyrób.