Wydane dokumenty

Lp. Wyrób Producent Nr certyfikatu Nr certyfikatu europejskiego Data wydania Data ważności
1. Loudspeaker for voice alarm systems type VLS 7 (EN54) and VLS 15 (EN54)

Zhongshan Eurotec Electronics Ltd.

No. 10 Wanmei Road,

South China Modern Chinese Medicine Park, Nanlang Town Zhongshan City, Guangdong,

Peoples Republic of China
DC-UAE-0101 1438-CPR-00540 17.09.2018 27.06.2027
2. Loudspeaker for voice alarm systems type DVS 4T (EN54) and DVS 6T (EN54)

Zhongshan Eurotec Electronics Ltd.

No. 10 Wanmei Road,

South China Modern Chinese Medicine Park, Nanlang Town Zhongshan City, Guangdong,

Peoples Republic of China
DC-UAE-0102 1438-CPR-00536 17.09.2018 27.06.2027
3. Loudspeaker for voice alarm systems type CVS 4 (EN54), CVS 4 MICRO (EN54), CVS 6 (EN54)

Zhongshan Eurotec Electronics Ltd.

No. 10 Wanmei Road,

South China Modern Chinese Medicine Park, Nanlang Town Zhongshan City, Guangdong,

Peoples Republic of China
DC-UAE-0103 1438-CPR-0537 17.09.2018 27.06.2027

UWAGA: Certyfikat pozostaje ważny dopóki nie zmienią się metody badań i/lub wymagania dotyczące zakładowej kontroli produkcji, zawarte w specyfikacji technicznej, zastosowanej do oceny właściwości użytkowych zadeklarowanych zasadniczych charakterystyk oraz sam wyrób budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegną istotnej zmianie oraz pod warunkiem, że nie zostanie zawieszony, cofnięty lub zakończony przez jednostkę certyfikującą wyrób.