Logo Jagro Acoustic Solutions

Wydane dokumenty

Lp. Wyrób Producent Nr certyfikatu Nr certyfikatu europejskiego Data wydania Data ważności
1.

Loudspeaker for voice alarm systems type WAL 165/6-A/B PP, WAL 165/6-A/B PP1, WAL 165/10-A/B PP, WAL 165/10-A/B PP1

Jagro Acoustic Solutions Inh. Lukas Grochola Industriestrasse 2G-H D-68169 Mannheim Federal Republic of Germany

DC-UAE-0032

1438/CPD/0222 25.02.2016 24.02.2026
2.

Loudspeaker for voice alarm systems type DAL 165/6-A/B PP, DAL/6-A/B PP1

Jagro Acoustic Solutions Inh. Lukas Grochola Industriestrasse 2G-H D-68169 Mannheim Federal Republic of Germany DC-UAE-0033 1438/CPD/0296 25.02.2016 24.02.2026
3. Loudspeaker for voice alarm systems type DAD 260/10 PP, DAD 260/10 PP1 Jagro Acoustic Solutions Inh. Lukas Grochola Industriestrasse 2G-H D-68169 Mannheim Federal Republic of Germany DC-UAE-0034 1438/CPD/0297 25.02.2016 24.02.2026
4. Loudspeaker for voice alarm systems type WAL 165/6 PP, WAL 165/6 PP1, WAL 165/10 PP, WAL 165/10 PP1 Jagro Acoustic Solutions Inh. Lukas Grochola Industriestrasse 2G-H D-68169 Mannheim Federal Republic of Germany DC-UAE-0035 1438/CPD/0223 25.02.2016 24.02.2026
5.

Loudspeaker for voice alarm systems type DEL 165/10 plus PP, DEL 165/10 plus PP1

Jagro Acoustic Solutions Inh. Lukas Grochola Industriestrasse 2G-H D-68169 Mannheim Federal Republic of Germany DC-UAE-0036 1438/CPD/0251

09.03.2016

08.03.2026
6.

Loudspeaker for voice alarm systems type DEL 165/6-A/B PP, DEL 165/6-A/B PP1

Jagro Acoustic Solutions Inh. Lukas Grochola Industriestrasse 2G-H D-68169 Mannheim Federal Republic of Germany DC-UAE-0037 1438/CPD/0294 09.03.2016 08.03.2026
7.

Loudspeaker for voice alarm systems type DEL 200/6-A/B PP, DEL 200/10-A/B PP, DEL 200/6-A/B PP1, DEL 200/10-A/B PP1

Jagro Acoustic Solutions Inh. Lukas Grochola Industriestrasse 2G-H D-68169 Mannheim Federal Republic of Germany DC-UAE-0038 1438/CPD/0221 14.03.2016 13.03.2026
8.

Loudspeaker for voice alarm systems type DEL 130/6 PP, DEL 130/10 PP, DEL 130/6 PP1, DEL 130/10 PP1

Jagro Acoustic Solutions Inh. Lukas Grochola Industriestrasse 2G-H D-68169 Mannheim Federal Republic of Germany DC-UAE-0039 1438/CPD/0224 14.03.2016 13.03.2026
9.

Loudspeaker for voice alarm systems type
DAL 165/6 PP,
DAL 165/10 PP,
DAL 165/6 PP1,
DAL 165/10 PP1

Jagro Acoustic Solutions Inh. Lukas Grochola Industriestrasse 2G-H D-68169 Mannheim Federal Republic of Germany DC-UAE-0045 1438/CPD/0245 19.04.2016 18.04.2026
10. Loudspeaker for voice alarm systems type DEL 200/6 PP, DEL 200/10 PP, DEL 200/20 PP, DEL200/6 PP1, DEL 200/10 PP1,DEL 200/20 PP1 Jagro Acoustic Solutions Inh. Lukas Grochola Industriestrasse 2G-H D-68169 Mannheim Federal Republic of Germany DC-UAE-0051 1438/CPD/0244 25.05.2016 24.05.2026

UWAGA: Certyfikat pozostaje ważny dopóki nie zmienią się metody badań i/lub wymagania dotyczące zakładowej kontroli produkcji, zawarte w specyfikacji technicznej, zastosowanej do oceny właściwości użytkowych zadeklarowanych zasadniczych charakterystyk oraz sam wyrób budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegną istotnej zmianie oraz pod warunkiem, że nie zostanie zawieszony, cofnięty lub zakończony przez jednostkę certyfikującą wyrób.