Logo IC audio

Wydane dokumenty

Lp. Wyrób Producent Nr certyfikatu Nr certyfikatu europejskiego Data wydania Data ważności
1.

Loudspeaker for voice alarm systems type
MS 30-130/T ws-EN54
MS 30-130/T sw-EN54

ic audio GmbH
Boehringerstrasse 14a
D-68307 Mannheim
Federal Republic of Germany

DC-UAE-0007 1438-CPR-0348 17.07.2015 16.07.2025
2.

Loudspeaker for voice alarm systems type
DL-K 20-165/T-EN54

ic audio GmbH
Boehringerstrasse 14a
D-68307 Mannheim
Federal Republic of Germany

DC-UAE-0008 1438/CPD/0325 17.07.2015 16.07.2025
3.

Loudspeaker for voice alarm systems type
DL 20-200/T plus-EN54

ic audio GmbH
Boehringerstrasse 14a
D-68307 Mannheim
Federal Republic of Germany

DC-UAE-0009 1438/CPD/0233 17.07.2015 16.07.2025
4. Loudspeaker for voice alarm systems type SPPR-P-20W-50-EN54 ic audio GmbH
Boehringerstrasse 14a
D-68307 Mannheim
Federal Republic of Germany
DC-UAE-0087 1438-CPR-0551 19.03.2018 20.09.2027
5. Loudspeaker for voice alarm systemstype BCH-706 EN ic audio GmbH
Boehringerstrasse 14a
D-68307 Mannheim
Federal Republic of Germany
DC-UAE-0161 1438-CPR-0615 02.07.2020 29.08.2028

UWAGA: Certyfikat pozostaje ważny dopóki nie zmienią się metody badań i/lub wymagania dotyczące zakładowej kontroli produkcji, zawarte w specyfikacji technicznej, zastosowanej do oceny właściwości użytkowych zadeklarowanych zasadniczych charakterystyk oraz sam wyrób budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegną istotnej zmianie oraz pod warunkiem, że nie zostanie zawieszony, cofnięty lub zakończony przez jednostkę certyfikującą wyrób.