Wydane dokumenty

Lp. Wyrób Producent Nr certyfikatu Nr certyfikatu europejskiego Data wydania Data ważności
1. Voice Alarm Control and indicating Equipment type EVA 16 2.0 – System Gräf & Meyer GmbH
Ringstraße 1
66459 Kirkel
Federal Republic of Germany
DC-UAE-0070 1438-CPR-0463 22.11.2017 08.04.2026
2. Voice Alarm Control and Indicating Equipment typ EVA System Gräf & Meyer GmbH
Ringstraße 1
66459 Kirkel
Federal Republic of Germany
DC-UAE-0071 1438-CPR-0235 27.11.2017 06.06.2026

UWAGA: Certyfikat pozostaje ważny dopóki nie zmienią się metody badań i/lub wymagania dotyczące zakładowej kontroli produkcji, zawarte w specyfikacji technicznej, zastosowanej do oceny właściwości użytkowych zadeklarowanych zasadniczych charakterystyk oraz sam wyrób budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegną istotnej zmianie oraz pod warunkiem, że nie zostanie zawieszony, cofnięty lub zakończony przez jednostkę certyfikującą wyrób.