Wydane dokumenty

Lp. Wyrób Producent Nr certyfikatu Nr certyfikatu europejskiego Data wydania Data ważności
1. Sounder type
PL 3300w CONUS S,
PL 3300r CONUS S
Ateis Middle East FZCO
LIU No.11 Dubai Silicon Oasis
P.O. Box 293640 Dubai,
United Arab Emirates
DC-UAE-0154 1438-CPR-0637 24.02.2020 14.03.2029

UWAGA: Certyfikat pozostaje ważny dopóki nie zmienią się metody badań i/lub wymagania dotyczące zakładowej kontroli produkcji, zawarte w specyfikacji technicznej, zastosowanej do oceny właściwości użytkowych zadeklarowanych zasadniczych charakterystyk oraz sam wyrób budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegną istotnej zmianie oraz pod warunkiem, że nie zostanie zawieszony, cofnięty lub zakończony przez jednostkę certyfikującą wyrób.