Wydane dokumenty

Lp. Wyrób Producent Nr certyfikatu Nr certyfikatu europejskiego Data wydania Data ważności
1. Loudspeaker for voice alarm systems
type SPCO-10W-120-EN54, SPCO-20W-200-EN54

ASL UK, Application Solutions (Safety and Security) Ltd.

Unit 17 Cliffe Industrial Estate, Lewes

East Sussex, BN8 6JL,
United Kingdom

DC-UAE-0072 1438-CPR-0552 28.12.2017 28.09.2027
2. Loudspeaker for voice alarm systems
type SPCF-E-06W-50-EN54

ASL UK, Application Solutions (Safety and Security) Ltd.

Unit 17 Cliffe Industrial Estate, Lewes

East Sussex, BN8 6JL,
United Kingdom

DC-UAE-0074 1438-CPR-0556 10.01.2018 04.10.2027
3. Loudspeaker for voice alarm systems
type SPHM-30W-EN54

ASL UK, Application Solutions (Safety and Security) Ltd.

Unit 17 Cliffe Industrial Estate, Lewes

East Sussex, BN8 6JL,
United Kingdom

DC-UAE-0075 1438-CPR-0562 10.01.2018 18.10.2027
4. Loudspeaker for voice alarm systems
type
SPRS-W-06W-65-EN54, SPRS-S-06W-65-EN54

ASL UK, Application Solutions (Safety and Security) Ltd.

Unit 17 Cliffe Industrial Estate, Lewes

East Sussex, BN8 6JL,
United Kingdom

DC-UAE-0079 1438-CPR-0547 17.01.2018 23.08.2027
5. Loudspeaker for voice alarm systems
type SPPR-10W-50-EN54, SPPB-10W-50-EN54

ASL UK, Application Solutions (Safety and Security) Ltd.

Unit 17 Cliffe Industrial Estate, Lewes

East Sussex, BN8 6JL,
United Kingdom

DC-UAE-0080 1438-CPR-0553 17.01.2018 28.09.2027
6. Loudspeaker for voice alarm systems
type
SPCF-AB-12W-80-EN54

ASL UK, Application Solutions (Safety and Security) Ltd.

Unit 17 Cliffe Industrial Estate, Lewes

East Sussex, BN8 6JL,
United Kingdom

DC-UAE-0081 1438-CPR-0557 24.01.2018 08.10.2027
7. Loudspeaker for voice alarm systems
type
SPPR-P-20W-50-EN54

ASL UK, Application Solutions (Safety and Security) Ltd.

Unit 17 Cliffe Industrial Estate, Lewes

East Sussex, BN8 6JL,
United Kingdom

DC-UAE-0081 1438-CPR-0557 24.01.2018 08.10.2027

UWAGA: Certyfikat pozostaje ważny dopóki nie zmienią się metody badań i/lub wymagania dotyczące zakładowej kontroli produkcji, zawarte w specyfikacji technicznej, zastosowanej do oceny właściwości użytkowych zadeklarowanych zasadniczych charakterystyk oraz sam wyrób budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegną istotnej zmianie oraz pod warunkiem, że nie zostanie zawieszony, cofnięty lub zakończony przez jednostkę certyfikującą wyrób.