Wydane dokumenty

Lp. Wyrób Producent Nr certyfikatu Nr certyfikatu europejskiego Data wydania Data ważności
1. Loudspeaker for voice alarm systems
type SPCO-10W-120-EN54, SPCO-20W-200-EN54

ASL UK, Application Solutions (Safety and Security) Ltd.

Unit 17 Cliffe Industrial Estate, Lewes

East Sussex, BN8 6JL,
United Kingdom

DC-UAE-0072 1438-CPR-0552 28.12.2017 28.09.2027
2. Loudspeaker for voice alarm systems
type SPCF-E-06W-50-EN54

ASL UK, Application Solutions (Safety and Security) Ltd.

Unit 17 Cliffe Industrial Estate, Lewes

East Sussex, BN8 6JL,
United Kingdom

DC-UAE-0074 1438-CPR-0556 10.01.2018 04.10.2027
3. Loudspeaker for voice alarm systems
type SPHM-30W-EN54

ASL UK, Application Solutions (Safety and Security) Ltd.

Unit 17 Cliffe Industrial Estate, Lewes

East Sussex, BN8 6JL,
United Kingdom

DC-UAE-0075 1438-CPR-0562 10.01.2018 18.10.2027
4. Loudspeaker for voice alarm systems
type
SPRS-W-06W-65-EN54, SPRS-S-06W-65-EN54

ASL UK, Application Solutions (Safety and Security) Ltd.

Unit 17 Cliffe Industrial Estate, Lewes

East Sussex, BN8 6JL,
United Kingdom

DC-UAE-0079 1438-CPR-0547 17.01.2018 23.08.2027
5. Loudspeaker for voice alarm systems
type SPPR-10W-50-EN54, SPPB-10W-50-EN54

ASL UK, Application Solutions (Safety and Security) Ltd.

Unit 17 Cliffe Industrial Estate, Lewes

East Sussex, BN8 6JL,
United Kingdom

DC-UAE-0080 1438-CPR-0553 17.01.2018 28.09.2027
6. Loudspeaker for voice alarm systems
type
SPCF-AB-12W-80-EN54

ASL UK, Application Solutions (Safety and Security) Ltd.

Unit 17 Cliffe Industrial Estate, Lewes

East Sussex, BN8 6JL,
United Kingdom

DC-UAE-0081 1438-CPR-0557 24.01.2018 08.10.2027
7. Loudspeaker for voice alarm systems
type
SPPR-P-20W-50-EN54

ASL UK, Application Solutions (Safety and Security) Ltd.

Unit 17 Cliffe Industrial Estate, Lewes

East Sussex, BN8 6JL,
United Kingdom

DC-UAE-0081 1438-CPR-0557 24.01.2018 08.10.2027
8. Loudspeaker for voice alarm systems
type SPRF-06W-65-EN54

ASL UK, Application Solutions (Safety and Security) Ltd.

Unit 17 Cliffe Industrial Estate, Lewes

East Sussex, BN8 6JL,
United Kingdom

DC-UAE-0127 1438-CPR-0639 05.08.2019 28.03.2029
9. Loudspeaker for voice alarm systems
type SPCB-15W-EN54, SPCB-30W-65-EN54

ASL UK, Application Solutions (Safety and Security) Ltd.

Unit 17 Cliffe Industrial Estate, Lewes

East Sussex, BN8 6JL,
United Kingdom

DC-UAE-0128 1438-CPR-0649 05.08.2019 05.05.2029
10. Loudspeaker for voice alarm systems
type SPRF-06W-25-EN54

ASL UK, Application Solutions (Safety and Security) Ltd.

Unit 17 Cliffe Industrial Estate, Lewes

East Sussex, BN8 6JL,
United Kingdom

DC-UAE-0129 1438-CPR-0638 05.08.2019 28.03.2029
11. Loudspeaker for voice alarm systems type
SPCP-16W-50-EN54, SPCP-20W-65-EN54

ASL UK, Application Solutions (Safety and Security) Ltd.

Unit 17 Cliffe Industrial Estate, Lewes

East Sussex, BN8 6JL,
United Kingdom

DC-UAE-0142 1438-CPR-0662 25.09.2019 25.06.2029
12. Loudspeaker for voice alarm systems
type
SPCR-06W-50-EN54, SPCR-06W-65-EN54, SPCQ-06W-50-EN54

ASL UK, Application Solutions (Safety and Security) Ltd.

Unit 17 Cliffe Industrial Estate, Lewes

East Sussex, BN8 6JL,
United Kingdom

DC-UAE-0143 1438-CPR-0668 22.10.2019 29.07.2029

UWAGA: Certyfikat pozostaje ważny dopóki nie zmienią się metody badań i/lub wymagania dotyczące zakładowej kontroli produkcji, zawarte w specyfikacji technicznej, zastosowanej do oceny właściwości użytkowych zadeklarowanych zasadniczych charakterystyk oraz sam wyrób budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegną istotnej zmianie oraz pod warunkiem, że nie zostanie zawieszony, cofnięty lub zakończony przez jednostkę certyfikującą wyrób.