Do odwołania wszystkie szkolenia organizowane przez CNBOP-PIB będą realizowane w formule on-line.

             16395 uczestników                                                          
6728 wydanych certyfikatów                         
  4560  wydanych zaświadczeń                           

Informacje ogólne

Koszt szkolenia

Prelegenci

Program szkolenia

Koordynator szkolenia
mgr Dorota Gajownik
tel. (022) 769 33 91
e-mail: dgajownik@cnbop.pl
Lokalizacja


Szkolenie realizowane przez Platformę e-learningową
Liczba miejsc
25 *
Opis

Szkolenie nagrodzone złotym medalem SAWO Ministra Pracy i Polityki Społecznej w kategorii Edukacja i Prewencja

Celem szkolenia przeprowadzonego poprzez platformę e-learningową przekazanie niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej osobom zajmującym się zawodowo projektowaniem, instalowaniem i konserwacją systemów sygnalizacji pożaru.

Uczestnikom szkolenia on-line na platformie e-learningowej zostaną udostępnione materiały w formie pdf.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób początkujących i doświadczonych w świadczeniu usług z zakresu projektowania, instalacji i konserwacji systemów sygnalizacji pożarowej.

Koszt szkolenia
Wariant I
Zgłoszenie dla 1 osoby
2 400,00 zł brutto / osoba

Obejmuje:

 • Materiały szkoleniowe w formie pdf;
 • Dostęp i szkolenie na Platformie e-learningowej CNBOP-PIB;
 • Certyfikat kwalifikacji lub zaświadczenie o uczestnictwie;
bryg. dr inż. Waldemar Wnęk

Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Elektroniki specjalność – aparatura elektroniczna, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, Wydziału Ochrony Przeciwpożarowej – specjalność - profilaktyka pożarowa, Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej (dr nauk technicznych). Od 1982 r. pracownik naukowo-dydaktyczny Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Kierownik Zakładu Technicznych Systemów Zabezpieczeń w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Specjalista w zakresie technicznych systemów zabezpieczeń, systemów sygnalizacji pożarowej, stałych urządzeń gaśniczych, DSO, oddymiania. Kierownik kilkunastu projektów naukowo-badawczych z zakresu technicznych systemów zabezpieczeń. Członek Komitetu Technicznego Nr 264 Systemy Sygnalizacji Pożarowej. Autor ponad 40 referatów na konferencjach krajowych i międzynarodowych, współautor programów wielu szkoleń z zakresu czynnych zabezpieczeń przeciwpożarowych obiektów, auditor Polskiego Centrum Akredytacji.

mgr inż. Jakub Bednarz

Absolwent wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej o specjalności Automatyki i Inżynierii Komputerowej. Obecnie Product Manager działu systemów sygnalizacji pożaru w firmie Bosch Security, odpowiedzialny za wprowadzanie oraz certyfikacje nowych produktów na rynek Polski, Czech i Słowacji oraz realizację bieżących planów sprzedażowych. Szkoleniowiec na terenie całego kraju w zakresie systemów sygnalizacji pożaru, poprzednio odpowiedzialny również za posprzedażne wsparcie techniczne systemów sygnalizacji pożaru i dźwiękowych systemów ostrzegawczych firmy Bosch.

st.bryg. w st. spocz. mgr inż. Piotr Wojtaszewski

Oficer pożarnictwa, ukończył studia dzienne magisterskie w zakresie specjalności technicznej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej oraz Studia Podyplomowe w zakresie Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Do czerwca 2015 r. był Zastępcą Dyrektora Biura Rozpoznawania Zagrożeń Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.  Wykładowca na podyplomowych studiach z zakresu bezpieczeństwa pożarowego i bezpieczeństwa budowli w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Wykładowca na szkoleniach dla projektantów różnych branż (SSP, DSO, SUG, wentylacja pożarowa, odbiory obiektów budowlanych, itp.) organizowanych przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy oraz Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Ekspert i prelegent na wielu konferencjach krajowych i międzynarodowych z zakresu bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych. Autor wielu publikacji na tematy dotyczące ochrony przeciwpożarowej. Współautor wielu projektów aktów prawnych oraz analiz i ekspertyz technicznych dotyczących zabezpieczenia przeciwpożarowego różnych obiektów budowlanych. Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych (od 1994 roku).

mgr inż. Konrad Zaciera

Absolwent Wydziałów Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego oraz Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Specjalista ds. certyfikacji urządzeń sygnalizacji alarmu pożarowego i automatyki pożarniczej. Od 5 lat auditor Jednostki Certyfikującej w zakresie ww. urządzeń. Współautor standardów CNBOP-PIB. Od października 2014 roku Kierownik Zakładu Aprobat Technicznych CNBOP-PIB, który z dniem 22 czerwca 2016 roku został wyznaczony jako Jednostka Oceny Technicznej.

dr inż. Marcin Cisek

Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Specjalista w zakresie ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa ewakuacji, komputerowych symulacji pożaru i ewakuacji oraz analizie ryzyka. Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej oraz Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie . Wspólnik w firmie Protect Tadeusz Cisek i Wspólnicy Sp. J.

mł. bryg. mgr inż. Edward Skiepko

Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Ukończył studia podyplomowe Techniczna Ochrona Osób i Mienia prowadzone w Wojskowej Akademii Technicznej oraz liczne kursy i szkolenia z zakresu bezpieczeństwa pożarowego i bezpieczeństwa mienia. Projektant instalacji przeciwpożarowych i Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem pożarowym w elektroenergetyce oraz technicznych zabezpieczeniach przeciwpożarowych. Prowadzi zajęcia w szkoleniach organizowanych przez CNBOP-PIB oraz Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie. Autor kilkudziesięciu artykułów i licznych referatów wygłaszanych na konferencjach krajowych i zagranicznych, współautor poradnika „Instalacje elektryczne i teletechniczne”, „Poradnika zarządcy nieruchomości” oraz „Przepisy techniczno-budowlane dla praktyków” autor książki „Instalacje przeciwpożarowe”. Współpracuje z czasopismami ElektroInfo, Zabezpieczenia, Administrator, oraz innymi. W 2009 roku laureat nagrody „Verba Docent” przyznawanej przez redakcję miesięcznika ElektroInfo. Posiada doświadczenie zawodowe związane z realizacją dużych projektów zabezpieczeń przeciwpożarowych w obiektach przemysłowych, magazynowych, biurowych i użyteczności publicznej, a także kwestiami bezpieczeństwa pożarowego w zarządzaniu nieruchomościami. 

mgr inż. Marcin Kazubek

Absolwent Politechniki Poznańskiej na wydziale Informatyki o specjalizacji inżynieria komputerowa oraz studiów podyplomowych na kierunku Automatyka i Robotyka. Od kilku lat pracuje jako specjalista konstruktor-technolog. Od 2011 roku związany z firmą WATRA, gdzie zajmuje się konstruowaniem urządzeń do systemów transmisji sygnałów alarmowych oraz nadzorem nad produkcją urządzeń.

mgr inż. Marcin Grzybek

Absolwent wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej na kierunku Automatyka i Robotyka. Od 2008r. projektant oraz integrator systemów zabezpieczeń technicznych z doświadczeniem w realizacji dużych projektów w obiektach rozproszonych, przemysłowych oraz biurowych. Regionalny Kierownik Produktu w firmie Bosch Building Technologies, specjalizujący się w elektronicznych systemach zabezpieczeń oraz systemach integrujących, w szczególności bezpieczeństwie danych w systemach kontroli dostępu.

Dzień I

 1. Zasady wprowadzania do obrotu i stosowania urządzeń SSP. Przegląd dokumentów normatywnych w zakresie SSP. Dyskusja, sesja pytań;
 2. Prezentacja elementów SSP. Zastosowanie, zasada działania, możliwe rozwiązania i błędy instalacyjne. Dyskusja, sesja pytań;
 3. Projektowanie SSP z wykorzystaniem narzędzia Safety Systems Designer (Case study);
 4. Projektowanie systemu zasysania z wykorzystaniem narzędzia Pipe Express (Case study).

Dzień II

 1. Klasyfikacja i podział czujek;
 2. Podział i wybrane własności SSP;
 3. Zasady projektowania SSP;
 4. Konserwacja SSP. Dyskusja, sesja pytań;
 5. Ćwiczenia projektowe.

Dzień III

 1. Wymagania w zakresie alarmowania;
 2. Instalacje sygnalizacji pożarowej w strefach zagrożonych wybuchem;
 3. Kable w instalacjach sygnalizacji pożarowej;
 4. Zasilanie podstawowe i rezerwowe urządzeń przeciwpożarowych (źródła energii, zasilacze, wymagania dla akumulatorów);
 5. Sterowanie urządzeniami przeciwpożarowymi i instalacjami użytkowymi.

Dzień IV

 1. Działalność kontrolno-rozpoznawcza i wymagania PSP. Kierunki zmian w przepisach. Systemy sygnalizacji pożarowej w świetle przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej w Polsce. Odbiory SSP;
 2. Scenariusze pożarowe;
 3. Egzamin kwalifikacyjny.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia w przypadku nie zebrania minimalnej liczby Uczestników szkolenia lub z innych przyczyn niezależnych od Organizatora.

 

Regulamin szkoleń CNBOP-PIB

Szanowni Państwo,

w związku z panującą epidemią COVID-19, do odwołania nie podejmujemy się prowadzenia szkoleń stacjonarnych, mamy dla Państwa alternatywę w postaci szkoleń realizowanych przez Platformę e-learningową CNBOP-PIB. Organizację szkolenia będziemy potwierdzać po zebraniu wystarczającej liczby uczestników.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszeniowej oraz dokonanie (po otrzymaniu informacji z CNBOP-PIB) płatności za szkolenie, aby uzyskać dostęp do Platformy.

Do obsługi platformy konieczne jest zalogowanie się do niej (zaleca się korzystanie z przeglądarek Chrome w wersji 80 i wyższej)

Na Platformie dostępne będą:

 • program ClickMeeting, umożliwiający zdalne połączenie z wykładowcą w czasie rzeczywistym (słyszą Państwo głos wykładowcy, na czacie, który jest elementem tego samego narzędzia informatycznego, piszą Państwo potencjalne pytania dotyczące zakresu szkolenia, na które wykładowca odpowiada na bieżąco do wszystkich słuchaczy),
 • prezentacje w plikach pdf do samodzielnego zapoznania się lub prezentacje w plikach do odsłuchania,
 • mogą zostać udostępnione filmy lub inne materiały szkoleniowe,
 • interakcja z wykładowcami w formie pisemnego chatu. Podczas chatu będzie możliwość zadawania pytań w formie pisemnej i otrzymania odpowiedzi od wykładowcy,
 • zasady przygotowania pracy projektowej,
 • egzamin na platformie będzie się odbywał w formie testu. Do każdego z pytań będą podane trzy możliwe odpowiedzi: A) B) lub C), z pośród których będzie poprawna tylko jedna odpowiedź,
 • zaświadczenie poświadczające ukończenie szkolenia, po poprawnie zdanym egzaminie będzie do Państwa wysyłane wraz z fakturą za szkolenie pocztą, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Jest to jedyna forma w jakiej obecnie możemy zrealizować szkolenia.

ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU NALEŻY:

 1. DOKONAĆ REZERWACJI ONLINE lub POBRAĆ KARTĘ UCZESTNICTWA, a następnie przesłać na adres dgajownik@cnbop.pl nie później niż na 14 dni przed przewidywanym terminem rozpoczęcia szkolenia. PROSIMY O UWAŻNE WPISYWANIE DANYCH DO WYSTAWIENIA FAKTURY - BRAK MOŻLIWOŚCI ZMIANY DANYCH PO WYSTAWIENIU I ZATWIERDZENIU FAKTURY.
 2. Po otrzymaniu Karty Uczestnictwa Organizator przesyła potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
 3. Dokonać wpłaty na konto Santander Bank Polska S.A. 78 1090 1753 0000 0001 0130 3937 z dopiskiem: Szkolenie SSP.
 4. Przesłać potwierdzenie dokonania wpłaty na adres dgajownik@cnbop.pl.
 5. W szkoleniu mogą uczestniczyć tylko te osoby, które w terminie przesłały kartę uczestnictwa oraz dokonały wpłaty na wskazane konto bankowe.
 6. Nie złożenie rezygnacji z udziału w szkoleniu i nieobecność na szkoleniu nie zwalnia Uczestnika lub Instytucji Zgłaszającej z obowiązku uiszczenia opłaty za udział w szkoleniu w pełnej wysokości, a uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.

Prawa autorskie: wszystkie prawa do materiałów szkoleniowych są wyłączną własnością CNBOP-PIB. Kopiowanie materiałów szkoleniowych w całości lub części wymaga pisemnej zgody Dyrektora CNBOP-PIB.

* Termin ustalany przy zgłoszeniu się minimalnej liczby osób

** Nowy termin wkrótce

*** Nowy termin szkolenia zostanie podany po zakończeniu epidemii