Do 2 września  wszystkie szkolenia organizowane przez CNBOP-PIB będą realizowane w formule on-line.

Od 4 września wszystkie szkolenia będą realizowane  w formie stacjonarnej, w siedzibie CNBOP-PIB,  z wykorzystaniem elementów Platformy e-learningowej CNBOP-PIB

             16929 uczestników                                                          
6900 wydanych certyfikatów                         
  4922  wydanych zaświadczeń                           

Informacje ogólne

Koszt szkolenia

Prelegenci

Program szkolenia

Koordynator szkolenia
mgr Anna Gołąb
tel. (022) 769 32 21
e-mail: agolab@cnbop.pl
Lokalizacja


Szkolenie realizowane przez Platformę e-learningową
Liczba miejsc
15 *
Opis

Głównym celem szkolenia jest przekazanie wiedzy z zakresu klap przeciwpożarowych w instalacjach wentylacji. Ze względu na mnogość dostępnych na rynku produktów oraz ostatnie zmiany prawne w budownictwie, prawidłowe zaprojektowanie klapy przeciwpożarowej staje się sprawą skomplikowaną. Aby przybliżyć Państwu specyfikę produktu jakim jest klapa przeciwpożarowa proponujemy Państwu szkolenie z omówieniem aspektów prawnych oraz zagadnień technicznych, z którymi musi się mierzyć inżynier. Na szkoleniu zostanie przedstawiony produkt klapy pożarowej w szerokim aspekcie technicznym wraz z parametrami, które nie do końca mogą wydawać się jasne, przy jednoczesnym wprowadzeniu dokumentów dopuszczających i norm umożliwiających wprowadzenie  klapy do obrotu. Podsumowanie szkolenia odbędzie się na podstawie przykładów projektowych oraz przypadków z budów pokazujących skutki poprawnego jak i niepoprawnego zastosowania klap przeciwpożarowych do instalacji wentylacji.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do projektantów, rzeczoznawców i wszystkich zainteresowanych tematyką..

Koszt szkolenia
Wariant I
Zgłoszenie dla 1 osoby
400,00 zł brutto / osoba

Obejmuje:

 • Materiały szkoleniowe w formie pdf;
 • Dostęp i szkolenie na Platformie e-learningowej CNBOP-PIB;
 • Zaświadczenie o uczestnictwie;
Jerzy Wójciak

Absolwent Politechniki Gdańskiej (1998-2003) wydziału Inżynierii Środowiska. Projektant instalacji sanitarnych - od 2009 roku z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń w branży instalacyjnej. Od 11 lat związany z branżą wentylacji pożarowej w projektowaniu i wykonywaniu symulacji CFD. Autor wielu zrealizowanych opracowań projektowych i CFD dla wentylacji pożarowej  w systemach kontroli dymu i ciepła obiektów wielkokubaturowych, systemy różnicowania ciśnień budynków wysokościowych oraz wentylacji tuneli drogowych i kolejowych.

Dzień I

 1. Klapa przeciwpożarowa wentylacji jako urządzenie w część instalacji - cel stosowania.
 2. Systematyka klap p.poż i podstawowe parametry.
 3. Wymagania prawne.
 4. Podział klap p.poż. ze względu na przeznaczenie.
 5. Klapy p.poż. parametry techniczne szczegółowo.
 6. Dokumenty dopuszczające i proces certyfikacji.
 7. Klapy p.poż. podstawowe wyposażenie.
 8. Stosowanie klap p.poż w projekcie – proces projektowania klapy.
 9. Konserwacja urządzenia.
 10. Współpraca klap przeciwpożarowych z innymi instalacjami budynku.
 11. Działanie klap przeciwpożarowych w istniejących obiektach – teoria, a praktyka.
 12. Klapy. p.poż w czasie pożaru – wpływ na bezpieczeństwo obiektu.
 13. Przykłady zastosowań na obiektach.
 14. Pytania.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia w przypadku nie zebrania minimalnej liczby Uczestników szkolenia lub z innych przyczyn niezależnych od Organizatora.

 

Regulamin szkoleń CNBOP-PIB

Szanowni Państwo,

w związku ze stanem zagrożenia epidemią COVID-19, do odwołania nie podejmujemy się prowadzenia szkoleń stacjonarnych, mamy dla Państwa alternatywę w postaci szkoleń realizowanych przez Platformę e-learningową CNBOP-PIB. Organizację szkolenia będziemy potwierdzać po zebraniu wystarczającej liczby uczestników.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszeniowej oraz dokonanie (po otrzymaniu informacji z CNBOP-PIB) płatności za szkolenie, aby uzyskać dostęp do Platformy.

Do obsługi platformy konieczne jest zalogowanie się do niej (zaleca się korzystanie z przeglądarek Chrome w wersji 80 i wyższej)

Na Platformie dostępne będą:

 • program ClickMeeting, umożliwiający zdalne połączenie z wykładowcą w czasie rzeczywistym (słyszą Państwo głos wykładowcy, na czacie, który jest elementem tego samego narzędzia informatycznego, piszą Państwo potencjalne pytania dotyczące zakresu szkolenia, na które wykładowca odpowiada na bieżąco do wszystkich słuchaczy),
 • prezentacje w plikach pdf do samodzielnego zapoznania się lub prezentacje w plikach do odsłuchania,
 • mogą zostać udostępnione filmy lub inne materiały szkoleniowe,
 • interakcja z wykładowcami w formie pisemnego chatu, we wskazanych godzinach. Podczas chatu będzie możliwość zadawania pytań w formie pisemnej i otrzymania odpowiedzi od wykładowcy,
 • zaświadczenie / certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia, po poprawnie zdanym egzaminie będzie do Państwa wysyłany wraz z fakturą za szkolenie pocztą, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Jest to jedyna forma w jakiej obecnie możemy zrealizować szkolenia.

ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU NALEŻY:

 1. DOKONAĆ REZERWACJI ONLINE lub POBRAĆ KARTĘ UCZESTNICTWA, a następnie przesłać na adres agolab@cnbop.pl nie później niż na 14 dni przed przewidywanym terminem rozpoczęcia szkolenia. PROSIMY O UWAŻNE WPISYWANIE DANYCH DO WYSTAWIENIA FAKTURY - BRAK MOŻLIWOŚCI ZMIANY DANYCH PO WYSTAWIENIU I ZATWIERDZENIU FAKTURY.
 2. Po otrzymaniu Karty Uczestnictwa Organizator przesyła potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
 3. Przesłać potwierdzenie dokonania wpłaty na adres agolab@cnbop.pl.
 4. W szkoleniu mogą uczestniczyć tylko te osoby, które w terminie przesłały kartę uczestnictwa oraz dokonały wpłaty na wskazane konto bankowe.
 5. Nie złożenie rezygnacji z udziału w szkoleniu i nieobecność na szkoleniu nie zwalnia Uczestnika lub Instytucji Zgłaszającej z obowiązku uiszczenia opłaty za udział w szkoleniu w pełnej wysokości, a uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.

Prawa autorskie: wszystkie prawa do materiałów szkoleniowych są wyłączną własnością CNBOP-PIB. Kopiowanie materiałów szkoleniowych w całości lub części wymaga pisemnej zgody Dyrektora CNBOP-PIB.

* Termin ustalany przy zgłoszeniu się minimalnej liczby osób

** Nowy termin wkrótce

*** Nowy termin szkolenia zostanie podany po zakończeniu epidemii