Projekt nr 1

eNotice - European Network of CBRN Training Centres. Finansowany w ramach programu Horyzont 2020 Unii Europejskiej
Tytuł projektu
eNotice - European Network of CBRN Training Centres. Finansowany w ramach programu Horyzont 2020 Unii Europejskiej
Kierownik
mgr inż. Karolina Stegienko
Zespół autorski
1) mgr Sylwia Krawczyńska
2) bryg. dr hab. inż. Dariusz Wróblewski
3) dr inż. Jacek Roguski
4) dr inż. Dorota Riegert
5) mgr Grzegorz Wenarski
6) dr inż. Mariusz Feltynowski
7) mgr inż. Adam Wieczorek
Lata realizacji
2017 - 2022
Jednostka wiodąca
Université catholique de Louvain
Cel projektu
Utworzenie paneuropejskiej sieci centrów prowadzących szkolenia, testy oraz pokazy z zakresu ochrony przed zagrożeniami CBRN w oparciu o potrzeby zidentyfikowane dzięki współpracy sektora nauki i użytkowników końcowych.

Projekt nr 2

Fire and Rescue Innovation Network realizowany w ramach Programu Horyzont 2020 Unii Europejskiej. Finansowany w ramach programu Horyzont 2020 Unii Europejskiej
Tytuł projektu
Fire and Rescue Innovation Network realizowany w ramach Programu Horyzont 2020 Unii Europejskiej. Finansowany w ramach programu Horyzont 2020 Unii Europejskiej
Kierownik
inż. Joanna Sadowska
Zespół autorski
1) mgr Sylwia Krawczyńska
2) bryg. dr hab. inż. Dariusz Wróblewski
3) dr inż. Jacek Roguski
4) dr inż. Dorota Riegert
5) mgr Grzegorz Wenarski
6) dr inż. Mariusz Feltynowski
7) mgr inż. Adam Wieczorek
Lata realizacji
2017 - 2022
Jednostka wiodąca
Association Pegase (Safe Cluster)
Jednostka współpracująca
1) Ecole Nationale Superieure Des Officiers De Sapeurs-Pompiers
2) Ministero Dell'interno
3) Bundesministerium Des Innern
4) Max-Planck-Gesellschaft Zur Forderung Der Wissenschaften EV
5) European Virtual Institute For Integrated Risk Management EU VRI EWIV
6) Fraunhofer Gesellschaft Zur Foerderung Der Angewandten Forschung E.V.
7) Fundacio D'ecologia Del Foc I Gestio D'incendis Pau Costa Alcubierre
8) Departament D'interior - Generalitat De Catalunya
9) Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
10) The Main School Of Fire Service
11) The Council Of The Baltic Sea States Secretariat
12) Myndigheten For Samhallsskydd Och Beredskap
13) Kentro Meleton Asfaleias
14) Ceska Asociace Hasicskych Dustojniku Sdruzeni
15) Inno TSD
Cel projektu
Stworzenie europejskiej sieci koordynacyjnej, która będzie służyła do celów badań naukowych, innowacji i normalizacji oraz tworzenia zaleceń dotyczących wdrażania perspektywicznych rozwiązań w odpowiedzi na potrzeby praktyków zajmujących się pożarnictwem i ratownictwem.

Projekt nr 3

Enhancing Assessment in Search and Rescue (EASeR). Finansowany z Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności
Tytuł projektu
Enhancing Assessment in Search and Rescue (EASeR). Finansowany z Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności
Kierownik projektu po stronie CNBOP-PIB
dr inż. Mariusz Feltynowski
Zespół autorski
1) dr inż. Jacek Roguski
2) inż. Joanna Sadowska
3) mgr Julia Pinkiewicz
4) inż. Grzegorz Zawistowski
Lata realizacji
2018 - 2020
Jednostka wiodąca
Ministero Dell'interno
Cel projektu
Projekt poświęcony jest zagadnieniom rozpoznania wstępnego prowadzonego przez grupy poszukiwawczo ratownicze w trakcie działań ratowniczych po trzęsieniach ziemi, a jego celem jest opracowanie wytycznych na wypadek wystąpienia takich zdarzeń. W ramach poszczególnych etapów projektu konieczna będzie analiza obecnego stanu wiedzy na temat istoty prawidłowej oceny wstępnych potrzeb co do sił i środków podczas działań poszukiwawczo-ratowniczych, opracowanie wytycznych, identyfikacja nowoczesnych technologii do wsparcia zakresu rozpoznania działań (oprogramowanie, drony etc. sprawdzone w trakcie ćwiczeń małej skali,) a także możliwość opracowania procedur w przypadku włączenie w działania śmigłowców innych służb.