Projekt nr 1

eNotice - European Network of CBRN Training Centres. Finansowany w ramach programu Horyzont 2020 Unii Europejskiej
Tytuł projektu
eNotice - European Network of CBRN Training Centres. Finansowany w ramach programu Horyzont 2020 Unii Europejskiej
Kierownik
mgr inż. Karolina Stegienko
Zespół autorski
1) mgr Sylwia Krawczyńska
2) bryg. dr hab. inż. Dariusz Wróblewski
3) dr inż. Jacek Roguski
4) dr inż. Dorota Szułczyńska
5) mgr Grzegorz Wenarski
6) bryg. dr inż. Mariusz Feltynowski
7) mgr inż. Adam Wieczorek
Lata realizacji
2017 - 2022
Jednostka wiodąca
Université catholique de Louvain
Cel projektu
Utworzenie paneuropejskiej sieci centrów prowadzących szkolenia, testy oraz pokazy z zakresu ochrony przed zagrożeniami CBRN w oparciu o potrzeby zidentyfikowane dzięki współpracy sektora nauki i użytkowników końcowych.

Projekt nr 2

Fire and Rescue Innovation Network realizowany w ramach Programu Horyzont 2020 Unii Europejskiej. Finansowany w ramach programu Horyzont 2020 Unii Europejskiej
Tytuł projektu
Fire and Rescue Innovation Network realizowany w ramach Programu Horyzont 2020 Unii Europejskiej. Finansowany w ramach programu Horyzont 2020 Unii Europejskiej
Kierownik
inż. Joanna Sadowska
Zespół autorski
1) mgr Sylwia Krawczyńska
2) bryg. dr hab. inż. Dariusz Wróblewski
3) dr inż. Jacek Roguski
4) dr inż. Dorota Szułczyńska
5) mgr Grzegorz Wenarski
6) bryg. dr inż. Mariusz Feltynowski
7) mgr inż. Adam Wieczorek
Lata realizacji
2017 - 2022
Jednostka wiodąca
Association Pegase (Safe Cluster)
Jednostka współpracująca
1) Ecole Nationale Superieure Des Officiers De Sapeurs-Pompiers
2) Ministero Dell'interno
3) Bundesministerium Des Innern
4) Max-Planck-Gesellschaft Zur Forderung Der Wissenschaften EV
5) European Virtual Institute For Integrated Risk Management EU VRI EWIV
6) Fraunhofer Gesellschaft Zur Foerderung Der Angewandten Forschung E.V.
7) Fundacio D'ecologia Del Foc I Gestio D'incendis Pau Costa Alcubierre
8) Departament D'interior - Generalitat De Catalunya
9) Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
10) The Main School Of Fire Service
11) The Council Of The Baltic Sea States Secretariat
12) Myndigheten For Samhallsskydd Och Beredskap
13) Kentro Meleton Asfaleias
14) Ceska Asociace Hasicskych Dustojniku Sdruzeni
15) Inno TSD
Cel projektu
Stworzenie europejskiej sieci koordynacyjnej, która będzie służyła do celów badań naukowych, innowacji i normalizacji oraz tworzenia zaleceń dotyczących wdrażania perspektywicznych rozwiązań w odpowiedzi na potrzeby praktyków zajmujących się pożarnictwem i ratownictwem.

Projekt nr 3

Adapted situation awareness tools and tailored training scenarios for increasing capabilities and enhancing the protection of first responders (ASSISTANCE). Finansowany w ramach programu Horyzont 2020 Unii Europejskiej
Tytuł projektu
Adapted situation awareness tools and tailored training scenarios for increasing capabilities and enhancing the protection of first responders (ASSISTANCE). Finansowany w ramach programu Horyzont 2020 Unii Europejskiej
Kierownik
mgr inż. Maciej Zawistowski
Zespół autorski
1) mgr inż. Maciej Zawistowski
2) inż. Grzegorz Zawistowski
3) mgr Radosław Fellner
4) bryg. dr inż. Mariusz Feltynowski
Lata realizacji
2019 - 2022
Jednostka wiodąca
Univesitat Politecnica de Valencia (Coordinator)
Jednostka współpracująca
1) Univesitat Politecnica de Valencia (Coordinator)
2) ETRA GROUP
3) Thales R&T
4) Valencian Agency for Security and Emergency Response
5) Przemysłowy Instytut Automatyki Pomiarowej PIAP
6) Centro Avanzado de Technologias Aeroespeciales
7) Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek
8) Research Institute of Sweden
9) The Instituut Fysieke Veiligheid
10) Univeridad de Cantabria
11) Gezamenlijke Brandweer, Rotterdam Rijnomond Industrial/Harbor Area
12) Acil Ambulans Hekimleri Dernegi
13) Ministerio del Interior - Policia Nacional
14) Viasat Antenna System
15) e-LEX Studio Legale
16) Sodertorns Branforsvarsforbund Fire Brigade
17) OSP w Ożarowie Mazowieckim
18) Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy
19) The National University Corporation Shinshu Univerity
Cel projektu
Poprzez integrację nowoczesnych narzędzi i technologii (m.in. dronów/robotów wyposażonych w różne czujniki, sensory ubieralne itp.) powstanie platforma, której głównym celem będzie zwiększenie ochrony, wydajności i świadomości sytuacyjnej organizacji ratowniczych „first responders” (FR) współpracujących ze sobą podczas łagodzenia skutków dużych katastrof. Dodatkowo ASSISTANCE proponuje również poprawę umiejętności, zdolności i współpracy tych organizacji między sobą poprzez utworzenie europejskiej sieci szkoleniowej dla ratowników. Ma ona na celu zapewnienie nowoczesnych szkoleń w oparciu o rozwiązania VR, MR lub AR (wirtualną, mieszaną i/lub rozszerzoną rzeczywistość) dostosowaną do potrzeb organizacji FR oraz możliwość dzielenia się wirtualnymi scenariuszami szkoleniowymi oraz wymianę doświadczeń.