Liczba aktualnie realizowanych projektów - 2

Projekt nr 1

Opracowanie innowacyjnego sytemu zarządzania bezpieczeństwem obiektów zabytkowych w zurbanizowanych centrach miast
Tytuł projektu
Opracowanie innowacyjnego sytemu zarządzania bezpieczeństwem obiektów zabytkowych w zurbanizowanych centrach miast
Kierownik projektu po stronie CNBOP-PIB
bryg. dr inż. Jacek Zboina
Zespół autorski
1) mgr inż. Konrad Zaciera
2) mgr inż. Dariusz Zgorzalski
3) mgr inż. Katarzyna Nowak
4) st. bryg. w st. sp. mgr inż. Jan Kielin
5) dr inż. Dorota Riegert
6) mgr Beata Wojtasiak
7) mgr inż. Damian Bąk
Lata realizacji
2015 - 2018
Jednostka wiodąca
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Jednostka współpracująca
1) Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
2) Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
3) Dynamic Safety Corporation spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Cel projektu
Celem projektu jest stworzenie innowacyjnego, teleinformatycznego systemu wspomagania zarządzania bezpieczeństwem w kontekście podniesienia poziomu bezpieczeństwa kompleksów obiektów zabytkowych ze szczególnym uwzględnieniem wszelkich barier i specyficznych uwarunkowań terenowych, w tym wypracowanie rozwiązań w drodze analizy systemu opiniowania i potencjalnej certyfikacji rozwiązań organizacyjnych i technicznych obiektów zabytkowych.

Projekt nr 2

Program do oceny ryzyka wystąpienia awarii w obiektach przemysłowych stwarzających zagrożenie poza swoim terenem
Tytuł projektu
Program do oceny ryzyka wystąpienia awarii w obiektach przemysłowych stwarzających zagrożenie poza swoim terenem
Kierownik
mgr inż. Wojciech Wiśniewski
Zespół autorski
1) mł. bryg. mgr inż. Wojciech Klapsa
2) mgr Julia Pinkiewicz
3) mgr Magdalena Pokora
4) mgr inż. Urszula Garlińska
5) mgr inż. Łukasz Chołuj
6) mł. bryg. mgr inż. Piotr Lesiak
7) mgr inż. Anna Dziechciarz
Lata realizacji
2015 - 2018
Jednostka wiodąca
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Jednostka współpracująca
1) Narodowe Centrum Badań Jądrowych z siedzibą w Otwocku
2) Politechnika Warszawska
3) BERA Systems Sp. z o.o.
Cel projektu
Opracowanie programu do oceny ryzyka w zakładach stwarzających zagrożenie poza swoim terenem, przy wykorzystaniu metod analizy ryzyka. Efektem projektu będą metodyki identyfikacji i określania kluczowych parametrów awarii i ich skutków, identyfikacji scenariuszy awaryjnych, oceny ryzyka obszarowego, identyfikacji efektu domino. Opracowanie założeń do narzędzia informatycznego.