Liczba aktualnie realizowanych projektów - 2

Projekt nr 1

Opracowanie innowacyjnego sytemu zarządzania bezpieczeństwem obiektów zabytkowych w zurbanizowanych centrach miast
Tytuł projektu
Opracowanie innowacyjnego sytemu zarządzania bezpieczeństwem obiektów zabytkowych w zurbanizowanych centrach miast
Kierownik projektu po stronie CNBOP-PIB
bryg. dr inż. Jacek Zboina
Zespół autorski
1) mgr inż. Konrad Zaciera
2) mgr inż. Dariusz Zgorzalski
3) mgr inż. Katarzyna Nowak
4) st. bryg. w st. sp. mgr inż. Jan Kielin
5) dr inż. Dorota Riegert
6) mgr Beata Wojtasiak
7) mgr inż. Damian Bąk
Lata realizacji
2015 - 2018
Jednostka wiodąca
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Jednostka współpracująca
1) Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
2) Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
3) Dynamic Safety Corporation spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Cel projektu
Celem projektu jest stworzenie innowacyjnego, teleinformatycznego systemu wspomagania zarządzania bezpieczeństwem w kontekście podniesienia poziomu bezpieczeństwa kompleksów obiektów zabytkowych ze szczególnym uwzględnieniem wszelkich barier i specyficznych uwarunkowań terenowych, w tym wypracowanie rozwiązań w drodze analizy systemu opiniowania i potencjalnej certyfikacji rozwiązań organizacyjnych i technicznych obiektów zabytkowych.

Projekt nr 2

Program do oceny ryzyka wystąpienia awarii w obiektach przemysłowych stwarzających zagrożenie poza swoim terenem
Tytuł projektu
Program do oceny ryzyka wystąpienia awarii w obiektach przemysłowych stwarzających zagrożenie poza swoim terenem
Kierownik
mgr inż. Wojciech Wiśniewski
Zespół autorski
1) mł. bryg. mgr inż. Wojciech Klapsa
2) mgr Julia Pinkiewicz
3) mgr Magdalena Pokora-Laskowska
4) mgr inż. Urszula Garlińska
5) mgr inż. Łukasz Chołuj
6) mł. bryg. mgr inż. Piotr Lesiak
7) mgr inż. Anna Dziechciarz
Lata realizacji
2015 - 2018
Jednostka wiodąca
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Jednostka współpracująca
1) Narodowe Centrum Badań Jądrowych z siedzibą w Otwocku
2) Politechnika Warszawska
3) BERA Systems Sp. z o.o.
Cel projektu
Opracowanie programu do oceny ryzyka w zakładach stwarzających zagrożenie poza swoim terenem, przy wykorzystaniu metod analizy ryzyka. Efektem projektu będą metodyki identyfikacji i określania kluczowych parametrów awarii i ich skutków, identyfikacji scenariuszy awaryjnych, oceny ryzyka obszarowego, identyfikacji efektu domino. Opracowanie założeń do narzędzia informatycznego.