Liczba aktualnie realizowanych projektów - 4

Projekt nr 1

Symulator szkoleniowy w zakresie wykorzystania technicznych systemów przeciwpożarowych wspierających ewakuację ludzi z obiektów budowlanych. Finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Tytuł projektu
Symulator szkoleniowy w zakresie wykorzystania technicznych systemów przeciwpożarowych wspierających ewakuację ludzi z obiektów budowlanych. Finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Kierownik projektu po stronie CNBOP-PIB
dr inż. Tomasz Popielarczyk
Zespół autorski
1) dr inż. Jarosław Tępiński
2) mgr inż. Damian Bąk
3) mgr inż. Katarzyna Krawczyk
4) mgr inż. Ilona Majka
5) mgr inż. Michał Pietrzak
6) mgr inż. Paweł Świderski
7) mgr Anna Zielińska
8) inż. Marcin Ochenkowski
9) inż. Gabriela Ponichtera
10) inż. Paweł Stępień
11) mgr inż. Robert Śliwiński
Lata realizacji
2018 - 2022
Jednostka wiodąca
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy
Jednostka współpracująca
1) Szkoła Główna Służby Pożarniczej
2) Advisio Poland sp. z o.o.
Cel projektu
Opracowanie prototypu fizycznego symulatora (trenażera) szkoleniowego do szkolenia strażaków oraz inżynierów bezpieczeństwa pożarowego w zakresie oceny wpływu technicznych systemów przeciwpożarowych na sposób prowadzenia działań ratowniczych w obiektach budowlanych. oraz rozwiązań niestandardowych stosowanych w budynkach projektowanych z uwzględnieniem inżynierii bezpieczeństwa pożarowego.

Projekt nr 2

Sterowanie autonomicznym dronem za pomocą gogli (Monookularu). Finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Tytuł projektu
Sterowanie autonomicznym dronem za pomocą gogli (Monookularu). Finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Kierownik projektu po stronie CNBOP-PIB
st. bryg. dr inż. Jacek Zboina
Lata realizacji
2018 - 2021
Jednostka wiodąca
Simpro Sp. z o.o. – Lider
Jednostka współpracująca
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy
Cel projektu
Opracowanie i wykonanie systemu sterowania SS bezzałogowym statkiem powietrznym BSP. Rozwiązanie to będzie posiadało możliwość sterowania BSP za pomocą wzroku operatora zgodnie z obecnymi możliwościami technologicznymi, a także przejęcia kontroli nad autonomicznym lotem BSP.

Projekt nr 3

Innowacyjne stanowisko badawczo-treningowe „Trenażer LNG” służące do opracowania taktyki działań z wykorzystaniem sprzętu będącego na wyposażeniu PSP podczas zdarzeń LNG. Finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Tytuł projektu
Innowacyjne stanowisko badawczo-treningowe „Trenażer LNG” służące do opracowania taktyki działań z wykorzystaniem sprzętu będącego na wyposażeniu PSP podczas zdarzeń LNG. Finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Kierownik projektu po stronie CNBOP-PIB
mgr Daniel Wierzbicki
Lata realizacji
2018 - 2021
Jednostka wiodąca
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Jednostka współpracująca
1) Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy
2) ETZ-PZL Aerospace Industries Sp. z o.o.
3) "ŚLUSARSTWO" Produkcja-Handel-Usługi Władysław Radzik
Cel projektu
Kompletny i sprawny zestaw trenażera LNG, sprawdzony w warunkach rzeczywistych, wykonany na podstawie sporządzonych projektów wraz z niezbędną dokumentacją, materiałami i elementami dodatkowymi. Umożliwi on zrealizowanie szkolenia z zakresu działań ratowniczych podczas awarii środków transportu LNG ze szczególnym uwzględnieniem transportu drogowego w Polsce.

Projekt nr 4

Warunki dojazdu do budynków dla pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej z uwzględnieniem nowych technologii prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych. Finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Tytuł projektu
Warunki dojazdu do budynków dla pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej z uwzględnieniem nowych technologii prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych. Finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Kierownik projektu po stronie CNBOP-PIB
inż. Ryszard Łyszczek
Lata realizacji
2018 - 2021
Jednostka wiodąca
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Jednostka współpracująca
1) Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy
2) X-CODE sp. z o.o.
3) ABAKUS Systemy Teleinformatyczne Sp. z o.o.
Cel projektu
Zakres prac obejmuje: opracowanie porównawczej analizy funkcjonujących w Polsce i w krajach wysoko rozwiniętych wymagań dla dróg pożarowych, bazy danych typoszeregu reprezentatywnych pojazdów użytkowanych w PSP, bazy danych rozwinięć taktycznych z uwzględnieniem nowych technologii prowadzenia działań, oprogramowanie IT z wykorzystaniem algorytmów związanych z analityką ruchu pojazdów w przestrzeni 2D i 3D oraz przetwarzaniem danych GIS/BIM/CAD, w tym danych kartograficznych po ocenie możliwości współpracy z wersją systemu SWD PSP.