Liczba aktualnie realizowanych projektów - 2

Projekt nr 1

Symulator szkoleniowy w zakresie wykorzystania technicznych systemów przeciwpożarowych wspierających ewakuację ludzi z obiektów budowlanych. Finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Tytuł projektu
Symulator szkoleniowy w zakresie wykorzystania technicznych systemów przeciwpożarowych wspierających ewakuację ludzi z obiektów budowlanych. Finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Kierownik projektu po stronie CNBOP-PIB
dr inż. Tomasz Popielarczyk
Zespół autorski
1) dr inż. Jarosław Tępiński
2) mgr inż. Damian Bąk
3) mgr inż. Katarzyna Krawczyk
4) mgr inż. Ilona Majka
5) mgr inż. Michał Pietrzak
6) mgr inż. Paweł Świderski
7) mgr Anna Zielińska
8) mgr inż. Marcin Ochenkowski
9) inż. Gabriela Ponichtera
10) inż. Paweł Stępień
11) mgr inż. Robert Śliwiński
Lata realizacji
2018 - 2022
Jednostka wiodąca
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Jednostka współpracująca
1) Szkoła Główna Służby Pożarniczej
2) Advisio Poland sp. z o.o.
Cel projektu
Opracowanie prototypu fizycznego symulatora (trenażera) szkoleniowego do szkolenia strażaków oraz inżynierów bezpieczeństwa pożarowego w zakresie oceny wpływu technicznych systemów przeciwpożarowych na sposób prowadzenia działań ratowniczych w obiektach budowlanych. oraz rozwiązań niestandardowych stosowanych w budynkach projektowanych z uwzględnieniem inżynierii bezpieczeństwa pożarowego.

Projekt nr 2

Innowacyjne stanowisko badawczo-treningowe „Trenażer LNG” służące do opracowania taktyki działań z wykorzystaniem sprzętu będącego na wyposażeniu PSP podczas zdarzeń LNG. Finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Tytuł projektu
Innowacyjne stanowisko badawczo-treningowe „Trenażer LNG” służące do opracowania taktyki działań z wykorzystaniem sprzętu będącego na wyposażeniu PSP podczas zdarzeń LNG. Finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Kierownik projektu po stronie CNBOP-PIB
mgr Daniel Wierzbicki
Lata realizacji
2018 - 2021
Jednostka wiodąca
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Jednostka współpracująca
1) Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
2) ETZ-PZL Aerospace Industries Sp. z o.o.
3) "ŚLUSARSTWO" Produkcja-Handel-Usługi Władysław Radzik
Cel projektu
Kompletny i sprawny zestaw trenażera LNG, sprawdzony w warunkach rzeczywistych, wykonany na podstawie sporządzonych projektów wraz z niezbędną dokumentacją, materiałami i elementami dodatkowymi. Umożliwi on zrealizowanie szkolenia z zakresu działań ratowniczych podczas awarii środków transportu LNG ze szczególnym uwzględnieniem transportu drogowego w Polsce.