XII Konferencja Stałe Urządzenia Gaśnicze SUG

20.11.2015
Konferencje

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy wraz z Oddziałem Stołecznym i Kołem Zakładowym przy CNBOP-PIB Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa

zapraszają na: 

XII KONFERENCJĘ TECHNICZNĄ "STAŁE URZĄDZENIA GAŚNICZE (SUG)"
w dniu 20 listopada 2015 r.

Konferencja adresowana jest do producentów, dystrybutorów, firm projektowo-instalacyjnych, inwestorów, towarzystw ubezpieczeniowych, służb prewencji pożarowej Państwowej Straży Pożarnej, rzeczoznawców oraz wszystkich pozostałych środowisk/osób, którzy aktywnie uczestniczą w rozwoju stałych urządzeń gaśniczych w Polsce.

Podczas tegorocznej Konferencji zostaną przedstawione: aktualny stan przepisów, normalizacji, aprobacji i certyfikacji, a także  nowe doświadczenia i rozwiązania w dziedzinie SUG, w tym:

 1. Stałe urządzenia gaśnicze wodne do lokalizacji/gaszenia pożarów w mieszkaniach;
 2. Zasilanie wodą urządzeń hydrantowych;
 3. Stałe urządzenia gaśnicze na pianę sprężoną;
 4. Stałe urządzenia gaśnicze hybrydowe wodno-gazowe;
 5. Urządzenia gaśnicze aerozolowe.

Jak w poprzednich latach, w konferencji będą uczestniczyć specjaliści reprezentujący czołowych producentów oraz ośrodki naukowo-badawcze z kraju i zagranicy.

Uczestnicy konferencji będą mogli zapoznać się także z ofertą firm działających w dziedzinie SUG, prezentowaną na stoiskach informacyjno-wystawienniczych.

Zgłoszenia uczestników oraz firm zainteresowanych wynajęciem powierzchni wystawienniczej prosimy kierować do:

 

Kontakt
Sprawy organizacyjne:     
                                       Sprawy merytoryczne:
Dorota Gajownik                                                         Jan Czardybon
Magda Ślarzyńska                                                       Zakład Aprobat Technicznych CNBOP-PIB
Dział Szkoleń CNBOP-PIB                                    Tel. 22 769 33 81, 48 501 341 518
Tel. 22 769 33 91                                                          e-mail: jczardybon@cnbop.pl
e-mail: dgajownik@cnbop.pl
e-mail: mslarzynska@cnbop.pl

Zachęcamy do udziału w wydarzeniu.

Materiały do pobrania:
Program konferencji

Zaproszenie

Warunki uczestnictwa

Redakcja Kwartalnika BITP zaprasza na Konferencję "Ochrona Przeciwpożarowa Lasów"

26.03.2015 - 27.03.2015
Inne

I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA pn. „OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA LASÓW”

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej pn. „Ochrona przeciwpożarowa lasów”, która odbędzie się w dniach 26 - 27 marca 2015 roku w Hotelu Rubbens & Monet, ul. Toruńska 10 A w Łysomicach koło Torunia.

Celem konferencji jest prezentacja zagadnień, wymiana poglądów, opinii  praktyków i naukowców na tematy obejmujące szerokie spektrum zagadnień dotyczących ochrony przeciwpożarowej lasu.

Wśród prelegentów znajdą Państwo grono ekspertów i specjalistów ze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowego Instytutu Badawczego, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, Instytutu Badawczego Leśnictwa oraz Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi.

Patronat Honorowy:

Generał brygadier Wiesław Leśniakiewicz Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej

Patronat medialny:

„BiTP. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza”

„Nowa Gazeta Leśna”

Komitet Organizacyjny:
dr Krzysztof Kannenberg - Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi
st. bryg. mgr inż. Tomasz Leszczyński - Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
inż. Janusz Kaczmarek - Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu
mł. bryg. mgr inż. Rafał Marasz - Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział Kujawsko-Pomorski  

KOMITET NAUKOWY
Przewodnicząca:
St. bryg. w st. spocz. dr hab. inż. Zoja Bednarek, prof. SGSP Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
Członkowie:
Dr Ryszard Grosset, prof. UTH Uczelnia Techniczno-Handlowa w Warszawie
Prof. dr hab. inż. Bogusław Kamiński Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi
Dr Krzysztof Kannenberg Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi
Dr hab. inż. Zbigniew Suszyński, prof. nadzw. PK Politechnika Koszalińska
Prof. dr hab. Ryszard Szczygieł Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym
Płk prof. dr hab. inż. Jarosław Wołejszo Akademia Obrony Narodowej w Warszawie
Bryg. dr inż. Dariusz Wróblewski Dyrektor Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy w Józefowie
Prof. dr hab. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki Komitet Nauk Leśnych Polskiej Akademii Nauk

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w tym niezwykłym wydarzeniu!

Redakcja Kwartalnika "BITP. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza"

Zaproszenie do udziału w konferencji

Program konferencji

Redakcja Kwartalnika BITP zaprasza na Konferencję "Technika zabezpieczeń i komunikacji"

27.05.2015 - 28.05.2015
Inne

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA pn. "TECHNIKA ZABEZPIECZEŃ I KOMUNIKACJI. Kierunki modernizacji jednostek organizacyjnych Służby Więziennej"

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w międzynarodowej konferencji naukowo-technicznej pn. "TECHNIKA ZABEZPIECZEŃ I KOMUNIKACJI. Kierunki modernizacji jednostek organizacyjnych Służby Więziennej", która odbędzie się w dniach 27-28 maja 2015 roku w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu.

Konferencja może stać się forum wymiany poglądów na temat wymagań prawnych i funkcjonalnych stawianych urządzeniom i całym rozwiązaniom z zakresu zabezpieczenia technicznego, które można zastosować w zakładach karnych i aresztach śledczych. Jest to również doskonała okazja do wymiany doświadczeń pomiędzy środowiskiem naukowym, inżynierami zatrudnionymi w innowacyjnych firmach branży security z kraju i zza granicy a funkcjonariuszami i pracownikami Służby Więziennej oraz innych służb państwowych, jak: Policja, Straż Graniczna, Służba Celna czy Biuro Ochrony Rządu.

CNBOP-PIB przewodniczy jednemu z paneli tematycznych pn. Ochrona przeciwpożarowa i systemy zasilania gwarantowanego.

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w tym wydarzeniu!

Redakcja Kwartalnika "BITP. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza"

Program konferencji

RISKO - zintegrowany system budowy planów zarządzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne

18.11.2015
Konferencje naukowe

Celem konferencji jest przedstawienie wyników realizacji projektu oraz efektu głównego prowadzonych prac: oprogramowania „RISKO” wspomagającego tworzenie planów zarządzania kryzysowego na poziomie gminy, powiatu i województwa.

Ponadto celem konferencji jest:

 • poddanie krytycznej dyskusji wyników wieloaspektowych analiz funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego zebranych w oparciu o przeprowadzone podczas realizacji projektu badania;
 • dyskusja nad aktualnymi problemami formalno-prawnymi oraz praktycznymi aspektami planowania cywilnego;
 • podjęcie próby nakreślenia i oceny potrzeb oraz rekomendacji zmian w organizacyjno-prawnym środowisku zarządzania kryzysowego;
 • wskazanie możliwości rozwoju prowadzenia dalszych prac rozwojowych w zakresie wdrażania nowatorskich rozwiązań informatycznych w SZK.

Materiały informacyjne

Informacje dla prelegentów

Wytyczne dla autorów

Program konferencji

Informujemy, że ze względu na brak wolnych miejsc nie przyjmujemy już zgłoszeń na konferencję.

Konferencja naukowo-praktyczna pn. „Innowacyjne rozwiązania na rzecz ochrony przeciwpożarowej dedykowane dla obiektów budowlanych bez całodobowej ochrony fizycznej"

26.06.2015
Inne

Konferencja naukowo-praktyczna pn. „Innowacyjne rozwiązania na rzecz ochrony przeciwpożarowej dedykowane dla obiektów budowlanych bez całodobowej ochrony fizycznej – zapewnienie dostępu do obiektu w przypadku nieobecności personelu na potrzeby prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych"

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w konferencji naukowo-praktycznej pn. „Innowacyjne rozwiązania na rzecz ochrony przeciwpożarowej dedykowane dla obiektów budowlanych bez całodobowej ochrony fizycznej – zapewnienie dostępu do obiektu w przypadku nieobecności personelu na potrzeby prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych”, która odbędzie się 26 czerwca 2015 roku w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie.

Celem konferencji jest prezentacja projektowanych i wdrażanych rozwiązań technicznych i związanych z nimi procedur organizacyjnych, uzgadnianych pomiędzy właścicielami obiektów i Państwową Strażą Pożarną, które na wypadek nieobecności personelu zapewnią dostęp do obiektu i umożliwią przeprowadzenie w nim działań ratowniczo-gaśniczych. W trakcie konferencji zostaną przedstawione i przedyskutowane m.in. zagadnienia takie jak:

 • problemy prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w obiektach użyteczności publicznej,
 • procedury dostępu do obiektów podczas nieobecności personelu na potrzeby działań ratowniczo-gaśniczych,
 • innowacyjne rozwiązania techniczne zabezpieczeń ppoż.,
 • testowanie wyrobów innowacyjnych w jednostkach PSP.

Organizatorami konferencji są:

 • Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu
 • Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie
 • CNBOP-PIB
 • Bank PKO BP
 • P.P.H.U. WATRA
 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa – oddział Leszno

Patronat medialny:

„BiTP. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza”

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w tym wydarzeniu!

Redakcja Kwartalnika "BITP. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza"

Program konferencji

IV edycja Ogólnopolskich Dni Zintegrowanych Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego Schrack Seconet i Partnerzy

06.10.2015 - 07.10.2015
Inne

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego

Państwowy Instytut Badawczy

objęło patronatem merytorycznym

IV edycję Ogólnopolskich Dni Zintegrowanych Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego Schrack Seconet i Partnerzy

Spotkanie odbędzie się w dniach 6 -7 października 2015 w Hotelu Windsor w Jachrance i będzie miało charakter przede wszystkim szkoleniowy. W ciągu dwóch dni specjalistycznych, merytorycznych wykładów połączonych z praktycznymi warsztatami u poszczególnych producentów, uczestnicy będą mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zaawansowanych systemów bezpieczeństwa.

Konferencja Szkoleniowa pn. "Systemy Bezpieczeństwa i Automatyki Honeywell"

17.11.2015 - 19.11.2015
Inne

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w konferencji szkoleniowej pn. "Systemy Bezpieczeństwa i Automatyki Honeywell", organizowanej przez firmę Honeywell Life Safety Austria GmbH Sp. z o.o., która odbędzie się w dniach 17-19 listopada 2015 r. w Centrum Konferencyjnym IBIB PAN w Warszawie. CNBOP-PIB objęło to wydarzenie patronatem honorowym.

Pierwszego dnia organizatorzy mają zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję pn. ”Systemy Bezpieczeństwa i Automatyki Honeywell”. W kolejnym dniu odbędzie się szkolenie z zakresu przepisów i norm, budowy, funkcjonalności oraz projektowania dźwiękowych systemów ostrzegawczych Variodyn D1 i Comprio. Ostatniego dnia uczestnicy konferencji będą mogli zapoznać się z nowościami w normach i przepisach oraz nowościami produktowymi. Prelegenci przedstawią przykłady rozwiązań projektowych w systemach sygnalizacji pożarowej ESSER i Honeywell.

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w tym wydarzeniu!

Program konferencji

II Ochocka Ognista Olimpiada Rodzinna "Rydwany Ognia 2015"

08.11.2015
Inne

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy

zaprasza na:

II Ochocką Ognistą Olimpiadę Rodzinną RYDWANY OGNIA 2015

Serdecznie zapraszamy do udziału w drugiej edycji imprezy rekreacyjno-sportowej pn. „II Ochocka Ognista Olimpiada Rodzinna RYDWANY OGNIA 2015”, która odbędzie się już 8 listopada 2015 roku w godzinach 11.00-15.00 na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji dzielnicy Ochota przy ulicy Rokosowskiej 10, a także w Szkole Podstawowej nr 61 im. Juliana Przybosia przy ul. Białobrzeskiej 27 w Warszawie.

W programie Olimpiady przewidziano wiele atrakcji, w tym:

 • ogniste miasteczko strażackie,
 • miasteczko ruchu drogowego,
 • pożarniczy tor przeszkód,
 • pokazy prawidłowego użycia gaśnicy,
 • pokazy samochodów pożarniczych i umiejętności strażaków.

Na uczestników czekają liczne konkursy wraz z nagrodami oraz ogromna dawka pozytywnych wrażeń.

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej objęło imprezę honorowym patronatem.

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w tym wydarzeniu!

Logistyka wielopodmiotowych akcji ratowniczych

08.12.2015
Konferencje naukowe

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy wraz ze Szkołą Główną Służby Pożarniczej

zapraszają na:

KONFERENCJĘ NAUKOWĄ "Logistyka wielopodmiotowych akcji ratowniczych”

w dniu 08.12.2015 r.

Konferencja realizowana jest w ramach projektu nr DOBR - BIO4/047/13419/2013 „System kompleksowego zabezpieczenia logistycznego wielopodmiotowych akcji ratowniczych”, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.  

Celem konferencji jest podsumowanie dotychczasowych wyników badań prowadzonych przez Konsorcjum w składzie:

 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 • Akademia Obrony Narodowej
 • Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy
 • Sonovero sp z o. o.

Konferencja rozpocznie się 8 grudnia 2015 o godzinie 08:00 w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego, Państwowym Instytucie Badawczym w Józefowie przy ul. Nadwiślańskiej 213, budynek C.

Kierunki międzynarodowej współpracy naukowo-badawczej na rzecz poprawy bezpieczeństwa powszechnego

03.02.2016
Konferencje naukowe

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

"Kierunki międzynarodowej współpracy naukowo-badawczej na rzecz poprawy bezpieczeństwa powszechnego.”

w dniu 03.02.2016 r.

ORGANIZATORZY:

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

CEL KONFERENCJI

Celem konferencji jest identyfikacja obszarów współpracy naukowej między jednostkami uczestniczącymi w konferencji, identyfikacja możliwych źródeł finansowania przedsięwzięć naukowych i innych w ramach inicjatyw międzynarodowych takich jak: Horyzont 2020 i innych. Podczas konferencji  podjęta zostanie próba wyłonienia kilku  wspólnych przedsięwzięć, możliwych do sfinansowania z ww. źródeł. Efektem konferencji ma być również możliwość wymiany kadry w celach naukowych i zawodowych.

UCZESTNICY

Uczestnikami konferencji będą przedstawiciele organizatorów oraz reprezentanci z Fire Prevention and Rescue Department Under The Ministry Of The Interior - LitwaFire and Rescue Department of the Republic of Lithuania Fire Research Centre - Litwa; Ministry of Interior of Republic of Latvia - Łotwa; Lviv State University of Life Safety – Ukraina.

Konferencja odbędzie się w siedzibie CNBOP-PIB i ma charakter zamknięty.

KOMITET NAUKOWY

 •     bryg. dr inż. Dariusz Wróblewski – Dyrektor CNBOP-PIB (Polska) – Przewodniczący Komitetu,
 •     st. bryg. dr hab. inż. Andrzej Mizerski, prof. SGSP  – Prorektor ds. Naukowo-Dydaktycznych i Studenckich SGSP (Polska),
 •     st. bryg. dr hab. Taras Rak - Prorektor Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Bezpieczeństwa Życia (Ukraina),
 •     st. bryg. dr Ivan Palevoda - Komendant Instytutu Dowódczo-Inżynieryjnego Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (Białoruś),
 •     st. bryg. Valdas Krulikauskas - Dyrektor Szkoły Ratowników Pożarowych (Litwa),
 •     st. bryg. Intars Zintars - Zastępca Szefa Państwowej Służby Ratowniczej (Łotwa),
 •     st. bryg. Artur Raskov - Zastępca Kierownika Centrum Badań Pożarowych (Litwa),
 •     mgr Sylwia Krawczyńska – Zastępca Dyrektora CNBOP-PIB ds. Badań i Rozwoju (Polska)
 •     st. sekc. dr Oksana Galarowicz- Kierownik Zakładu Społecznych Problemów Bezpieczeństwa Krajowego i Międzynarodowego WIBC SGSP (Polska)
 •     dr Jerzy Telak - Zakład Społecznych Problemów Bezpieczeństwa Krajowego i Międzynarodowego WIBC SGSP

KOMITET ORGANIZACYJNY

 •     Sylwia Krawczyńska - Z-ca Dyrektora CNBOP-PIB ds. Badań i Rozwoju 
 •     Małgorzata Trzcińska - Naczelnik Wydziału Współpracy Wielostronnej w BWM KG PSP
 •     Emilia Żebrowska – Kierownik Biura Projektów i Obsługi Badań CNBOP-PIB
 •     Ilona Masna - Kierownik Działu Szkoleń CNBOP-PIB
 •     Julia Mazur - Kierownik Centrum Obsługi Klienta CNBOP-PIB
 •     Grzegorz Wenarski - Biuro Projektów i Obsługi Badań CNBOP-PIB
 •     Paweł Florek - Biuro Projektów i Obsługi Badań CNBOP-PIB
 •     Kim Rudnik – Dział Współpracy z Zagranicą SGSP
 •     Magda Ślarzyńska - Dział Szkoleń CNBOP-PIB