W dniu 17 maja 2018 roku bryg. dr hab. inż. Dariusz Wróblewski Dyrektor Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowego Instytutu Badawczego podpisał Deklarację popierającą zasady Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

Standardy zatrudnienia pracowników naukowych popularyzowane przez Kartę i Kodeks stanowią odzwierciedlenie działalności CNBOP-PIB, która uznaje spójność i przejrzystość europejskiego rynku pracy w obszarze badań naukowych.

Podpisanie Deklaracji stanowi pierwszy krok do uzyskania logo HR EXCELLENCE IN RESEARCH, które w przyszłości umożliwi CNBOP-PIB prowadzenie zintensyfikowanej współpracy międzynarodowej oraz przyczyni się do stworzenia środowiska pracy jeszcze bardziej przyjaznego do prowadzenia badań.

W dniu 27 czerwca dokumentacja niezbędna do uzyskania wyróżnienia HR Excellence in Research  (LOGO HR) została wysłana do Komisji Europejskiej.

Strategia HR - Plan Działania

Deklaracja ubiegania się o logo HR EXCELLENCE IN RESEARCH

Europejska Karta Naukowca - Kodeks Postępowania przy pracowników naukowych