2 lip 2021

Złoty medal dla zespołu projektowego

W trakcie 13 edycji międzynarodowych targów EUROINVENT – European Exhibition of Creativity and Innovation, które odbyły się online w dniach 20–22 maja br., odznaczono złotym medalem zespół projektowy w składzie: Robert Piec (SGSP), Wiktor Gawroński (SGSP), Przemysław Wysoczyński (SGSP), Daniel Wierzbicki (CNBOP-PIB), Wojciech Klapsa (CNBOP-PIB) za realizację projektu pt. Innowacyjne stanowisko badawczo-treningowe "Trenażer LNG" służące do opracowania taktyki działań z wykorzystaniem sprzętu będącego na wyposażeniu PSP podczas zdarzeń LNG" finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

9 cze 2021

Wybrane zagadnienia użytkowe i bezpieczeństwa w instalacjach fotowoltaicznych

Zachęcamy do lektury wyjątkowej publikacji z zakresu fotowoltaiki. Publikacja Wybrane zagadnienia użytkowe i bezpieczeństwa w instalacjach fotowoltaicznych ma na celu przybliżenie zasad budowy i działania systemów fotowoltaicznych, a także potencjalnych zagrożeń, jakie mogą występować zarówno podczas normalnego ich użytkowania, jak i w sytuacjach awaryjnych (np. podczas pożaru lub innego miejscowego zagrożenia). Opracowanie zawiera wiele praktycznych informacji i rekomendacji. Służą one zwiększeniu bezpieczeństwa ratowników podczas działań i dostarczają im niezbędnych informacji o towarzyszących tym działaniom zagrożeniach, pozwalają na właściwą ich ocenę, a także na prognozowanie rozwoju sytuacji. Z uwagi na ogólny charakter publikacji może być ona przydatna także użytkownikom instalacji PV, szczególnie w przypadku stwierdzenia przez nich uszkodzeń elementów instalacji PV podczas jej eksploatacji.

Publikację można bezpłatnie pobrać ze strony internetowej CNBOP-PIB.

9 cze 2021

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Mechanizmów Ewaluacji

Miło nam poinformować, że CNBOP-PIB jest jednym ze współorganizatorów II Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Mechanizmów Ewaluacji pt. „Mechanizmy szacowania innowacji w zarządzaniu kryzysowym”, która odbędzie się online w dniu 25 czerwca 2021 r.

Zachęcamy do udziału w konferencji, która będzie transmitowana na żywo. Wszystkie informacje dotyczące wydarzenia dostępne są na stronie organizatora www.wsb.edu.pl/em

8 cze 2021

Obchody Dnia Strażaka

W ramach obchodów Dnia Strażaka 7 czerwca br. w siedzibie CNBOP-PIB odbyła się uroczystość z udziałem Zastępcy Komendanta Głównego PSP nadbrygadiera Arkadiusza Przybyły, w trakcie której funkcjonariuszom oddelegowanym do pełnienia służby w Instytucie oraz naszym pracownikom zostały wręczone odznaczenia – medale za Długoletnią Służbę oraz odznaki „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”. Wręczono, także dyplomy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych.

Wszystkim Wyróżnionym składamy gratulacje.

2 cze 2021

Nowe kwalifikacje rynkowe w ochronie przeciwpożarowej

28 maja 2021 r. w CNBOP-PIB wręczono pierwsze w Polsce certyfikaty w ramach nowej kwalifikacji rynkowej dla piętnastu druhen i druhów Ochotniczej Straży Pożarnej w Józefowie oraz dla dziesięciu uczniów z klasy logistycznej z innowacją strażacko-ratowniczą z Zespołu Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku. Uzyskanie certyfikatów przez kadetów i druhów poprzedzone zostało pilotażową walidacją wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, przeprowadzoną zgodnie z zasadami kwalifikacji rynkowej pt. „Montaż i konserwacja autonomicznych czujek: tlenku węgla, dymu, ciepła i gazu” autorstwa CNBOP-PIB, opisanej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK). Kwalifikację włączył do ZSK Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji na mocy obwieszczenia w Monitorze Polskim z dnia 7 maja 2019 r. Poz. 446., nadając CNBOP-PIB status Instytucji Certyfikującej.

20 maj 2021

Nowe wydanie standardu CNBOP-PIB-0035:2021 Krajowe oceny techniczne

Z przyjemnością informujemy, że właśnie ukazało się nowe wydanie standardu CNBOP-PIB-0035:2021 Krajowe oceny techniczne.

Standard przedstawia istotne informacje dotyczące krajowych ocen technicznych oraz obowiązujące od 1 stycznia 2017r. przepisy w tym zakresie, na podstawie których zastąpiono wydawane do końca 2016r. aprobaty techniczne. Intencją publikacji jest przybliżenie sposobu przeprowadzania postępowania mającego na celu udzielenie krajowej oceny technicznej.

Standard dostępny jest do bezpłatnego pobrania pod linkiem

4 maj 2021

Życzenia Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z okazji Dnia Strażaka

Życzenia Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z okazji Dnia Strażaka

4 maj 2021

Życzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z okazji Dnia Strażaka

Życzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z okazji Dnia Strażaka

4 maj 2021

Życzenia Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z okazji Dnia Strażaka

Życzenia Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z okazji Dnia Strażaka