25 kwi 2022

Seminarium naukowe „Taktyka działań z wykorzystaniem sprzętu będącego na wyposażeniu PSP podczas zdarzeń LNG”

Konsorcjum projektu pt. Innowacyjne stanowisko badawczo-treningowe „Trenażer LNG” ­serdecznie zaprasza do udziału w seminarium naukowym poświęconym taktyce działań z wykorzystaniem sprzętu będącego na wyposażeniu PSP podczas zdarzeń LNG. Wydarzenie odbędzie się online w dniu 10 maja 2022 i rozpocznie się o godzinie 9.30 na kanale CNBOP-PIB w serwisie YouTube. Seminarium skierowane jest do osób chcących pogłębić swoją wiedzę z zakresu bezpieczeństwa pożarowego związanego z działaniami ratowniczymi podczas awarii środków transportu LNG, ze szczególnym uwzględnieniem transportu drogowego w Polsce.

19 kwi 2022

Sprawozdanie z seminarium pt. "Doświadczenia z zakresu organizacji prac i projektów badawczych związanych z naukami o bezpieczeństwie"

Seminarium pt. „Doświadczenia z zakresu organizacji prac i projektów badawczych związanych z naukami o bezpieczeństwie”, zorganizowane w dniu 14.04.2022 r. przez Centrum Metodologii Badań w Naukach o Bezpieczeństwie Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej we współpracy z Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowym Instytutem Badawczym oraz Sudeckim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Nauk o Bezpieczeństwie, zgromadziło uczestników reprezentujących: Akademię WSB w Dąbrowie Górniczej, Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie, CNBOP-PIB w Józefowie, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Akademię Pomorską w Słupsku, Dolnośląską Szkołę Wyższą we Wrocławiu, Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, Uczelnię Państwową w Sanoku oraz Sudecki Oddział Polskiego Towarzystwa Nauk o Bezpieczeństwie.

30 mar 2022

Zaproszenie na konferencję „Innovation and new technologies in rescue and fire protection”

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy oraz Szkoła Główna Służby Pożarniczej

mają zaszczyt zaprosić na

Międzynarodową konferencję w ramach upowszechniania wyników projektu „Fire and Rescue Innovation Network”, realizowanego w ramach programu Horyzont 2020, poświęconą tematyce innowacji i nowych technologii w ratownictwie i ochronie przeciwpożarowej.

Wydarzenie odbędzie się 13 kwietnia (środa) 2022 r. w godzinach 9:00-13:15 w formie zdalnej (z wykorzystaniem platformy MsTeams®). 

28 mar 2022

VI Konferencja naukowo-techniczna „Ochrona przeciwpożarowa obiektów budowlanych”

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział Świętokrzyski informuje o organizacji VI konferencji naukowo-technicznej pn. „Ochrona przeciwpożarowa obiektów budowlanych”. Wydarzenie planowane jest na dzień 31 maja 2022 r. i odbędzie się w Kielcach, w hotelu Binkowski. Konferencja skierowana jest do architektów, konstruktorów, rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, pracowników wydziałów architektury oraz nadzoru budowlanego, pracowników wydziałów kontrolno-rozpoznawczych komend miejskich/powiatowych PSP, a także osób zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa pożarowego.

21 mar 2022

CNBOP-PIB wspiera Ukrainę

Wpisując się w inicjatywę i skoordynowaną pomoc ogłoszoną przez Komendanta Głównego PSP, dotyczącą zbiórki sprzętu dla strażaków z Ukrainy, ze środków CNBOP-PIB zakupiono kilkanaście kompletów butów strażackich, rękawic specjalistycznych oraz apteczek osobistych. Niezależnie, we współpracy z lokalnym samorządem, który organizuje miejsca pobytu uchodźców, Instytut przekazał czujki autonomiczne dymu i gaśnice, stanowiące dodatkowe wyposażenie pomieszczeń w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Z kolei Związek Zawodowy Strażaków „Florian” oddział terenowy przy CNBOP-PIB włączył się aktywnie w zorganizowaną przez Mazowiecki Zarząd Wojewódzki zbiórkę finansową na zakup najpotrzebniejszych rzeczy dla ofiar wojny. W pomoc zaangażowani są również pracownicy Instytutu, którzy w ramach lokalnych społeczności uczestniczą w zbiórkach żywności, transporcie uchodźców i ich zakwaterowaniu.