5 gru 2017

Książka pt. Kieszonkowy poradnik kierującego działaniem ratowniczym już w sprzedaży

Każda akcja ratowniczo-gaśnicza jest inna. Działania ratownicze prowadzone są w większości przypadków zespołowo, a rola dowódcy na każdym poziomie dowodzenia jest decydująca. Decyzje dowódcy mają bezpośredni wpływ na efekty działań i bardzo często decydują o życiu osób, które znalazły się w sytuacji zagrożenia.

Poradnik, popularny wśród niemieckich strażaków, powinien również dobrze służyć dowódcom jednostek OSP i PSP w Polsce, aby właściwie przeprowadzić działania ratowniczo-gaśnicze, zwłaszcza w niekorzystnych warunkach.

5 gru 2017

Srebrny medal na 42 Międzynarodowych Targach Wynalazczości INOVA - BUDI UZOR 2017

Podczas 42 Międzynarodowych Targów Wynalazczości INOVA - BUDI UZOR 2017, które odbyły się w dniach 09-11 listopada w Osijek w Chorwacji,  CNBOP-PIB wyrózniono srebrnym medalem za „Stanowisko do badania palności mieszanin gazowych i par cieczy palnych” będące jednym z efektów realizacji projektu pn. „Opracowanie metod neutralizacji zagrożenia wybuchu wytypowanych zbiorników z gazami technicznymi, w tym alternatywnymi źródłami zasilania w środowisku pożarowym na potrzeby ratowników biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych” finansowanego ze środków NCBR (nr projektu DOB-BIO6/02/50/2014).

14 lis 2017

Informacja o publicznej prezentacji założeń projektu pn. „Internetowa Akademia Bezpieczeństwa Powszechnego”

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. J. Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy w Józefowie informuje o publicznej prezentacji założeń projektu pt. „Internetowa Akademia Bezpieczeństwa Powszechnego” przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (Typ II projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki).

29 paź 2017

KONFERENCJA NAUKOWA Nowoczesne narzędzia informatyczne w przeciwdziałaniu zagrożeniom bezpieczeństwa

W dniu 26 października 2017 roku w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowym Instytucie Badawczym odbyła się X OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA na temat: "Nowoczesne narzędzia informatyczne w przeciwdziałaniu zagrożeniom bezpieczeństwa". Konferencja zorganizowana została wspólnie przez CNBOP-PIB, Wyższą Szkołę Gospodarki Euroregionalnej im. A. de Gasperi w Józefowie oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku.

27 paź 2017

Dwa medale na International Warsaw Invention Show - IWIS 2017

11 października 2017 br., podczas Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2017 Jury Konkursowe Wystawy przyznało złoty medal z wyróżnieniem za „Kanał detonacyjny 20 m o średnicy 350 mm z tłumikiem wybuchów” oraz brązowy medal za rozwiązanie „Program do oceny ryzyka wystąpienia awarii w obiektach przemysłowych stwarzających zagrożenie poza swoim terenem "RAT-if".

4 paź 2017

Uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2017/2018 w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach

W dniu 3 października 2017 roku w gmachu Wydziału Humanistycznego odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2017/2018 Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

2 paź 2017

Festiwal Nauki w CNBOP-PIB

W dniu w dniu 28 września br. w CNBOP-PIB w ramach Festiwalu Nauki odbyły się lekcje festiwalowe pod hasłem „Z nami bezpieczniej”. Zajęcia dla uczniów klas 4 szkoły podstawowej Nr 1 w Sulejówku poprowadzili pracownicy naukowi z zespołów laboratoriów: Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej, Urządzeń i Środków Gaśniczych, Technicznego Wyposażenia Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej, Procesów Spalania i Wybuchów.

28 wrz 2017

GIODO i Urząd Lotnictwa Cywilnego zadbają, by drony nie naruszały naszej prywatności

Budowanie świadomości użytkowników dronów, jak mają chronić naszą prywatność, to jeden z głównych celów porozumienia o współpracy między GIODO a Urzędem Lotnictwa Cywilnego. Bezzałogowe statki powietrzne coraz częściej pojawiają się na naszym niebie, obserwując, a niekiedy i nagrywając nie tylko to, co dzieje się w przestrzeni publicznej, ale także to, co z wysokości mogą zaobserwować na naszych prywatnych posesjach. Co więcej, odbywa się to zazwyczaj bez naszej zgody, a często i wiedzy, co w prosty sposób może prowadzić do naruszania naszej prywatności.

 

25 wrz 2017

I edycja szkolenia dedykowanego jednostkom Państwowej Straży Pożarnej: „PRZYGOTOWANIE DO WDROŻENIA RODO”.

W dniu 20 września 2017 r. w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowym Instytucie Badawczym odbyło się pierwsze szkolenie z cyklu rekomendowanych przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej szkoleń pt. „Przygotowanie do wdrożenia RODO”, mających na celu zagwarantowanie wspólnego i jednolitego działania we wdrażaniu nowych zasad w ochronie danych osobowych w Państwowej Straży Pożarnej.

19 wrz 2017

Coroczna konferencja "Forum Lotnicze"

Po raz kolejny we wrześniu tego roku odbyła się konferencja "Forum Lotnicze" organizowana przez czasopismo "Rynek Lotniczy" oraz Zespół Doradców Gospodarczych TOR. Podczas konferencji z udziałem m. in. Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego dyskutowano na temat perspektyw rozwoju branży lotniczej w Polsce, w tym także wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych.