1 sie 2018

Kongres Pożarnictwa FIRE SECURITY / EXPO 2018

26 lipca 2018 r. na PGE Narodowy w Warszawie odbył się jubileuszowy 15-ty Kongres Pożarnictwa FIRE SECURITY/ EXPO 2018, nad którym patronat honorowy objeło Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej PIB.

3 lip 2018

Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG 2018

Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG w Katowicach stawiają sobie za zadanie promocję innowacyjnych produktów, technologii i usług, a także nowych rozwiązań, które weszły już na rynek. Podczas tegorocznej edycji, odbywającej się w dniach 20–21 czerwca, CNBOP-PIB prezentowało bogata ofertę badań, szkoleń, usług i publikacji.

26 cze 2018

CNBOP-PIB dwukrotnie uhonorowany, w tym statuetką GRAND PRIX Lider Bezpieczeństwa Państwa – za produkt oraz tytułem i statuetką Innowacyjna Firma na Rzecz Bezpieczeństwa

Podczas Uroczystej Gali VI edycji konkursu Lider Bezpieczeństwa Państwa 2018, odbywającej się w dniu 21.06.2018 r. pod honorowym patronatem Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, nasza firma została dwukrotnie wyróżniona.

30 maj 2018

Wizyta szkoleniowa kadetów II Kompanii Dziennego Studium Szkoły Aspirantów PSP

W dniach 15 i 17 maja 2018 r. w Centrum Naukowo–Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej PIB w ramach „Dni Otwartych dla słuchaczy szkół służb mundurowych” odbyła się wizyta szkoleniowa 72 kadetów II Kompanii Dziennego Studium Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu. W pierwszej części spotkania zaprezentowano między innymi zagadnienia dotyczące  działalności CNBOP-PIB i jego roli w systemie ochrony przeciwpożarowej, działalności certyfikacyjnej i dopuszczeniowej, certyfikacji usług, działalności edukacyjnej i publikacyjnej. Na drugą część złożyły się wizyty w Zespołach Laboratoriów CNBOP-PIB, gdzie nasi goście mieli możliwość zapoznania się z kluczowymi projektami oraz wybranymi metodami badawczymi.

8 maj 2018

Międzynarodowe Targi Ochrony Pracy Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO 2018

W dniach 24–26 kwietnia 2018 r. w Poznaniu odbyły się Międzynarodowe Targi Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa. „Program do oceny ryzyka wystąpienia awarii w obiektach przemysłowych stwarzających zagrożenie poza swoim terenem – EVARIS” otrzymał nagrodę Grand Prix SAWO przyznawaną przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w kategorii działalność edukacyjna, wydawnicza i doradcza w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

4 maj 2018

List Komendanta Głównego PSP do Strażaków oraz Pracowników Ochrony Przeciwpożarowej, Weteranów i Seniorów zawodowej i społecznej służby pożarniczej z okazji Dnia Strażaka

List Komendanta Głównego PSP do Strażaków oraz Pracowników Ochrony Przeciwpożarowej, Weteranów i Seniorów zawodowej i społecznej służby pożarniczej z okazji Dnia Strażaka.

4 maj 2018

Życzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego z okazji Dnia Strażaka

Życzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego z okazji Dnia Strażaka.

4 maj 2018

Życzenia Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego z okazji Dnia Strażaka

Życzenia Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego z okazji Dnia Strażaka.

17 kwi 2018

Konferencja "Bezpieczeństwo obiektów zabytkowych i ich zbiorów"

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy wraz ze Współorganizatorami, Radą Naukową i Komitetem Organizacyjnym zapraszają na konferencję naukową „Bezpieczeństwo obiektów zabytkowych i ich zbiorów”, która odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2018 r., w CNBP-PIB. Konferencja organizowana jest w ramach projektu badawczo-rozwojowego pt. „Opracowanie innowacyjnego systemu zarządzania bezpieczeństwem obiektów zabytkowych w zurbanizowanych centrach miast”, nr DOB-BIO7/08/01/2015 finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.

3 kwi 2018

XXIV Giełda Wynalazków

W dniu 22 marca 2018 roku w Warszawskim Domu Technika NOT odbyła się XXIV Giełda Wynalazków Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy został uhonorowany statuetkami i dyplomami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za rozwiązania techniczne i osiągnięcia medalowe na arenie międzynarodowej w latach 2016-2017, uzyskane w projektach finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.