Zaproszenie na konferencję „Innovation and new technologies in rescue and fire protection”

Zaproszenie na konferencję „Innovation and new technologies in rescue and fire protection”
30 mar 2022

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy oraz Szkoła Główna Służby Pożarniczej

mają zaszczyt zaprosić na

Międzynarodową konferencję w ramach upowszechniania wyników projektu „Fire and Rescue Innovation Network”, realizowanego w ramach programu Horyzont 2020, poświęconą tematyce innowacji i nowych technologii w ratownictwie i ochronie przeciwpożarowej.

Wydarzenie odbędzie się 13 kwietnia (środa) 2022 r. w godzinach 9:00-13:15 w formie zdalnej (z wykorzystaniem platformy MsTeams®). 

Celem wydarzenia jest upowszechnienie wyników prac prowadzonych w projekcie oraz wymiana doświadczeń pomiędzy przedstawicielami nauki, praktykami z obszaru ratownictwa, a także producentami nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie bezpieczeństwa.

W trakcie konferencji głos zabiorą przedstawiciele Straży Pożarnej oraz producentów sektora nowoczesnych technologii, którzy zaprezentują rozwiązania stosowane w praktyce. W ramach spotkania omówiona zostanie min. problematyka standaryzacji, użycia bezzałogowców i VR w działaniach ratowniczych, a także uwarunkowań dotyczących przygotowania obiektów na wystąpienie zagrożeń pożarowych.

Językiem wiodącym spotkania będzie język angielski. W załączeniu przekazujemy program spotkania.

Link do rejestracji w konferencji:

https://forms.office.com/r/nLkXzy66LB