XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Społeczeństwo i Ochrona Środowiska w Świetle Nowych Wyzwań w Dobie Cyfrowej Transformacji

XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Społeczeństwo i Ochrona Środowiska w Świetle Nowych Wyzwań w Dobie Cyfrowej Transformacji
31 sty 2020

Szanowni Państwo!

W dniu 20 maja 2020 roku w Centrum Naukowo Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy w Józefowie odbędzie się kolejna konferencja z zakresu cyberbezpieczeństwa, poświęcona zagadnieniu wykorzystania cyberprzestrzeni jako środowiska funkcjonowania współczesnego człowieka.

Cel konferencji

Celem konferencji jest określenie standardów i kierunków działań z zastosowaniem nowych technologii na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa jednostki i społeczeństwa, które jawi się jako cyfrowy kodeks praw i wolności dla ewoluującej ludzkości w nowej rzeczywistości. A więc przedstawienie pozytywnego aspektu cyberkultury a odejście od uświadamiania i przekazywania wiedzy o zagrożeniach i niebezpieczeństwach.

W drugiej części zaplanowano naukową dyskusję dotyczącą ochrony środowiska oraz jej roli we współczesnym świecie. Wraz z postępem cywilizacyjnym pojawiają się nowe wyzwania, które w trakcie konferencji w gronie specjalistów i ekspertów powinny zostać zdefiniowane i zaproponowane rozwiązania dotyczące nowych możliwości w zakresie technologii, jak i metodologii stosowanej w ochronie środowiska.

Misja konferencji

Nowy wymiar spersonalizowanych i anonimowych relacji w wirtualnej przestrzeni, w wymia- rze globalnym, to rzeczywistość w której funkcjonuje współczesny człowiek. Elektroniczne książki, cyfrowe dokumenty a nawet cyfrowa tożsamość i e- administracja stały się wyznacznikiem rozwoju społeczeństw XXI wieku.

Przeniesienie codziennych spraw do cyberprzestrzeni daje podstawy do tego by uznać, że wirtualna sfera ludzkiej egzystencji wygenerowała pod wpływem transformacji cyfrowej nową rzeczywistość społeczną jaką jest niewątpliwie społeczeństwo cyfrowe. Kwestie etyczne i prawne wymagają ponownego zdefiniowania i wdrożenia poprzez szeroko rozumianą edukację w aspekcie kultury bezpieczeństwa.

Priorytetem XII konferencji jest podniesienie poziomu wiedzy i ujednolicenie postaw nierozerwalnie związanych z ochroną i zachowaniem dziedzictwa narodowego oraz promowaniem postaw proekologicznych.

Uczestnicy konferencji będą prowadzić rozważania w oparciu o program składający się z równoległych paneli dyskusyjnych następujących po panelu wprowadzającym.

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji znajdują się na stronie https://wsge.edu.pl/pl/nadchodzace-konferencje