XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Człowiek, Społeczeństwo a Bezpieczeństwo w Dobie Cyfrowej Transformacji – Kreowanie Cyberkultury"

XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa
30 wrz 2020

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy i zapraszamy na XII Międzynarodową Konferencję Naukową na temat: "CZŁOWIEK, SPOŁECZEŃSTWO A BEZPIECZEŃSTWO W DOBIE CYFROWEJ TRANSFORMACJI – KREOWANIE CYBERKULTURY".

Termin konferencji: 19 listopada 2020r., miejsce konferencji: WSGE w Józefowie.

CNBOP-PIB jest współorganizatorem konferencji.

Konferencja będzie miała charakter hybrydowy. Oznacza to, że podstawowym sposobem uczestniczenia w konferencji będzie udział on-line, najprawdopodobniej za pomocą aplikacji Microsoft Teams. Jednak będzie także możliwość realnego uczestniczenia w konferencji. Przewiduje się dla chętnych możliwość uczestniczenia w sesji otwarcia oraz w wybranych sesjach językowych. Sesje online będą odbywały się w języku polskim, angielskim, włoskim i hiszpańskim.

Teksty DOI - (identyfikator dokumentu elektronicznego) artykuły pokonferencyjne opublikowane zostaną w publikacjach z wydawnictw punktowanych znajdujących się na liście ministerialnej.

Organizatorzy planują wydanie dwóch publikacji: jednej w języku polskim oraz jednej w języku angielsko-włosko-hiszpańskim.

Informacje o konferencji dostępne są na stronie internetowej.

Zapraszamy do udziału w konferencji.

Cel konferencji:

Celem konferencji jest określenie standardów i kierunków działań z zastosowaniem nowych technologii na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa jednostki i społeczeństwa, które jawi się jako cyfrowy kodeks praw i wolności dla ewoluującej ludzkości w nowej rzeczywistości. A więc przedstawienie pozytywnego aspektu cyberkultury, a odejście od uświadamiania i przekazywania wiedzy o zagrożeniach i niebezpieczeństwach. Wraz z postępem cywilizacyjnym pojawiają się nowe wyzwania, które w trakcie konferencji w gronie specjalistów i ekspertów powinny zostać zidentyfikowane i zaproponowane rozwiązania dotyczące nowych możliwości w zakresie technologii.

Panele tematyczne:

  1. Człowiek i Społeczeństwo w IV Rewolucji Przemysłowej.
  2. Technologie Cyfrowe w Kontekście Współczesnych Zagrożeń - Cyberataki i Cyberzagrożenia Przyszłości.
  3. Wykorzystanie Nowoczesnych Rozwiązań Technologicznych w Zakresie Bezpieczeństwa.
  4. Media i Komunikacja w Cyfrowej Transformacji.
  5. Potrzeba Budowy Cyberkultury w Dobie IV Rewolucji Przemysłowej. Wyzwania Edukacyjne, Legislacyjne i Etyczne.

Zgłoszenia przyjmujemy przez formularz rejestracyjny na stronie konferencji do 2.11.2020.

Opłaty konferencyjne (termin dokonania płatności do 2.11.2020).

Wierzymy, że największą wartością naszych spotkań jest możliwość podzielenia się wiedzą i doświadczeniami płynącymi z naszej praktyki dydaktycznej, badawczej i zawodowej. Chcielibyśmy, aby to wydarzenie stało się okazją do wymiany poglądów, opinii i myśli niezależnie od rozwoju sytuacji epidemicznej w Polsce.

Zachęcamy do rejestracji na konferencję poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i udziału w naszym wydarzeniu!