Wizyta Zarządu Krajowej Izby Kominiarzy

Wizyta Zarządu Krajowej Izby Kominiarzy
10 sty 2020

20 grudnia 2019 w siedzibie CNBOP-PIB odbyło się spotkanie z przedstawicielami Krajowej Izby Kominiarzy. Gościliśmy pana Marcina Ziombskiego, Prezesa Zarządu Krajowej Izby Kominiarzy, pana Mirosława Antosa, Wiceprezesa i Rzecznika Prasowego Zarządu, a także panów  Adriana Redę, Mateusza Antosa oraz Piotra Antosa.

Obie strony uroczyście potwierdziły wolę współpracy w zakresie łączenia działań, wysiłków i potencjałów mających na celu zmniejszenie liczby ofiar i poszkodowanych w wyniku pożarów oraz zatruć tlenkiem węgla. Tragiczne w skutkach zdarzenia tego rodzaju są często konsekwencją niesprawnych instalacji i urządzeń grzewczo-kominowych. Dlatego potrzebna jest skuteczna współpraca w tym obszarze. Zadeklarowano zatem wspólne działania polegające w szczególności na podnoszeniu i potwierdzaniu kompetencji mistrzów kominiarzy na podstawie nowej kwalifikacji rynkowej autorstwa CNBOP-PIB, pt. Montaż i konserwacja autonomicznych czujek: tlenku węgla, dymu, ciepła i gazu. Kwalifikacja ta została włączona do Zintegrowanego Sytemu Kwalifikacji przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na mocy obwieszczenia w Monitorze Polskim z dnia 7 maja 2019 r. Poz. 446. http://monitorpolski.gov.pl/MP/2019/446. Potwierdzona w formie Listu Intencyjnego wola współpracy będzie w praktyce polegać na przeprowadzeniu wspólnych oględzin – ekspertyz urządzeń grzewczo- kominowych oraz instalacji i konserwacji autonomicznych czujek: tlenku węgla, dymu, ciepła i gazu, w szczególności w obiektach mieszkalnych zaliczanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL-IV, zamieszkałych przez osoby o szczególnych potrzebach ochronnych, w tym samotnie zamieszkujących osób w wieku podeszłym, a także osób niepełnosprawnych ruchowo, z ograniczoną percepcją oraz osób zależnych od innych. Instalacji czujek w mieszkaniach osób o szczególnych potrzebach ochronnych będzie dokonywała pod okiem Mistrzów Kominiarzy – uprzednio przeszkolona i certyfikowana zgodnie z wymaganiami nowej kwalifikacji rynkowej autorstwa CNBOP-PIB – młodzież z Ochotniczych Straży Pożarnych oraz współpracujących drużyn harcerskich. W imieniu CNBOP-PIB list podpisali st. bryg. dr inż. Paweł Janik – Dyrektor CNBOP-PIB oraz st. bryg. dr inż. Jacek Zboina – Z-ca Dyrektora ds. certyfikacji i dopuszczeń. Ze strony KIK list podpisali Marcin Ziombski oraz Mirosław Antos. Połączenie sił obu instytucji ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa obywateli. Utrzymywanie drożności przewodów wentylacyjnych i kominowych, a także montaż autonomicznych czujek detekcji dymu i tlenku węgla to podstawowe czynności zalecane w trosce o bezpieczeństwo domowników. Świadomość zagrożeń i poprawne zachowanie w ich obliczu wymaga ciągłej edukacji, aktualizacji wiedzy i dbałości o stan urządzeń technicznych w domu i miejscu pracy. Aktualnie w zakresie wykrywania i zwalczania zagrożeń wspomagają nas nowoczesne urządzenia, w tym wymienione detektory. Pamiętać należy jednak, iż nasze bezpieczeństwo zależy przede wszystkim od świadomości zagrożeń i umiejętności poprawnego zachowania się wobec nich. W Polsce każdego roku 80% ofiar pożarów – w tym z powodu zatruć tlenkiem węgla – to ofiary zdarzeń w obiektach mieszkalnych. W nowym roku zadbajmy o bezpieczeństwo własne i najbliższych.