Wizyta szkoleniowa kadetów Szkoły Aspirantów PSP z Krakowa

Wizyta szkoleniowa kadetów Szkoły Aspirantów PSP z Krakowa
23 kwi 2019

W ramach „Dni Otwartych dla słuchaczy szkół służb mundurowych” w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej – PIB w dniach 8 i 9 kwietnia 2019 r. gościli kadeci Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie.

Wydarzenie zostało podzielone na dwie części. W części pierwszej omówione zostały między innymi zagadnienia dotyczące  działalności CNBOP-PIB i jego roli w systemie ochrony przeciwpożarowej, działalności certyfikacyjnej i dopuszczeniowej.

W części drugiej zaprezentowane zostały wybrane metody badawcze wykonywane na potrzeby ochrony przeciwpożarowej w Zespołach Laboratoriów CNBOP-PIB.

W ramach akcji edukacyjnej zaprezentowano m.in.:

  • stanowisko badawcze do badania statycznego kąta przechyłu bocznego pojazdów pożarniczych,
  • badanie odporności na przemakanie ubrań strażackich specjalnych,
  • badanie akustyczne głośników do dźwiękowych systemów ostrzegawczych,
  • sposób posługiwania się gaśnicą oraz gaszenie pożaru gr. A i B.