Wizyta szkoleniowa kadetów II Kompanii Dziennego Studium Szkoły Aspirantów PSP

Wizyta szkoleniowa kadetów II Kompanii Dziennego Studium Szkoły Aspirantów PSP
30 maj 2018

W dniach 15 i 17 maja 2018 r. w Centrum Naukowo–Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej PIB w ramach „Dni Otwartych dla słuchaczy szkół służb mundurowych” odbyła się wizyta szkoleniowa 72 kadetów II Kompanii Dziennego Studium Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu. W pierwszej części spotkania zaprezentowano między innymi zagadnienia dotyczące  działalności CNBOP-PIB i jego roli w systemie ochrony przeciwpożarowej, działalności certyfikacyjnej i dopuszczeniowej, certyfikacji usług, działalności edukacyjnej i publikacyjnej. Na drugą część złożyły się wizyty w Zespołach Laboratoriów CNBOP-PIB, gdzie nasi goście mieli możliwość zapoznania się z kluczowymi projektami oraz wybranymi metodami badawczymi. W ramach akcji edukacyjnej zaprezentowane zostały następujące stanowiska badawcze :

  • badania akustyczne głośników do   dźwiękowych systemów ostrzegawczych  w komorze bezechowej
  • badania odporności obudowy opraw oświetlenia awaryjnego na ciepło, ogień i prądy pełzające,
  • stanowisko badawcze do badania statycznego kąta przechyłu bocznego pojazdów pożarniczych,
  • pokaz badania odporności na przemakanie ubrań strażackich specjalnych,
  • badania akustyczne głośników do dźwiękowych systemów ostrzegawczych,

pokaz gaszenia pożaru gr. B.