Uznanie certyfikatów CNBOP-PIB przez Państwo Katar

Uznanie certyfikatów CNBOP-PIB przez Państwo Katar
4 gru 2019

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż wydawane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy (CNBOP-PIB) certyfikaty stałości właściwości użytkowych (CPR) są uznawane przez Katarskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych – Generalną Dyrekcję Obrony Cywilnej (ang. Ministry of Interior, Qatar – General Directorate of Civil Defence).

Aktualny zakres certyfikacji CNBOP-PIB uznawany przez władze Państwa Kataru obejmuje następujące grupy wyrobów:

 

Grupy wyrobów

Techniczny dokument odniesienia

Systemy sygnalizacji pożarowej

1.

Urządzenia sterujące i sygnalizujące

EN 54-2

2.

Sygnalizatory akustyczne

EN 54-3

3.

Zasilacze

EN 54-4

4.

Czujki ciepła

EN 54-5

5.

Czujki dymu

EN 54-7

6.

Czujki płomienia

EN 54-10

7.

Ręczne ostrzegacze pożarowe

EN 54-11

8.

Czujki liniowe

EN 54-12

9.

Centrale dźwiękowych systemów ostrzegawczych

EN 54-16

10.

Izolatory zwarć

EN 54-17

11.

Liniowe elementy wejścia / wyjścia

EN 54-18

12.

Czujki dymu zasysające

EN 54-20

13.

Urządzenia transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych

EN 54-21

14.

Sygnalizatory optyczne

EN 54-23

15.

Głośniki

EN 54-24

16.

Podzespoły wykorzystujące łącza radiowe

EN 54-25

17.

Autonomiczne czujki dymu

EN 14604

18.

Kable zasilające, kable sterujące i kable komunikacyjne. Reakcja na ogień

EN 50575

System kontroli dymu i ciepła

19.

Klapy dymowe

EN 12101-2

20.

Klapy odcinające w systemach wentylacji pożarowej

EN 12101-8

21.

Zasilacze

EN 12101-10

22.

Klapy odcinające wentylacji ogólnej

EN 15650

System przeciwpożarowy

23.

Hydrnaty wewnętrzne w wężem półsztywnym

EN 671-1

24.

Hydranty wewnętrzne z wężem płaskoskładanym

EN 671-2

25.

Centrale sterujące urządzeniami gaśniczymi

EN 12094-1

26.

Ręczne urządzenia inicjujące i wstrzymujące

EN 12094-3

27.

Tryskacze

EN 12259-1

28.

Hydranty przeciwpożarowe podziemne

EN 14339

29.

Hydranty nadziemne

EN 14384