Symulator katastrof zbiorowych - badania i przygotowanie do wdrożenia

Symulator katastrof zbiorowych - badania i przygotowanie do wdrożenia
30 mar 2018

26 marca br. w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowym Instytucie Badawczym odbyło się spotkanie dotyczące prezentacji założeń projektu naukowo-badawczego pt.: „Symulator katastrof zbiorowych – badania i przygotowanie do wdrożenia” (Nr. Umowy z NCBiR: POIR.01.01.01-00-0042/16-00.) Projekt jest realizowany przez konsorcjum Nano Games Sp. z o.o., reprezentowaną przez Prezesa Michała Litworowskiego oraz Instytut Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, reprezentowanym przez  dr Pawła Strojnego. Celem spotkania była prezentacja założeń oraz pierwszych wyników badań naukowych, mających określić wpływ potencjalnego zastosowania technologii VR na procesy doskonalenia zawodowego strażaków ratowników Państwowej Straży Pożarnej. W spotkaniu aktywny udział wzięli funkcjonariusze PSP, na czele z Dyrektorem Biura Szkolenia Komendy Głównej PSP – st. bryg. Krzysztofem Biskupem, Komendantem Rektorem Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu – st. bryg. Janem Kołdejem, a także przedstawiciele  Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności, Biura Rozpoznawania Zagrożeń i Biura Logistyki w Komendzie Głównej PSP, oraz funkcjonariusze reprezentujący Centralną Szkołę PSP w Częstochowie, Szkołę Podoficerską PSP w Bydgoszczy, Szkołę Główną Służby Pożarniczej,  Szkołę Aspirantów w Krakowie i Komendę Miejską m. st. Warszawy. 

W trakcie spotkania, funkcjonariusze mieli okazję zapoznać się z najnowszymi wynikami badań naukowy, na temat obiektywnych uwarunkowań potwierdzających przydatność zastosowania symulatorów wirtualnych w prosie kształcenia i praktycznego doskonalenia umiejętności strażaków ratowników, ale również praktycznie testować symulator w scenariuszu zdarzenia drogowego. Spotkanie było okazją do podzielenia się dotychczasowymi doświadczeniami PSP z prac nad symulatorami bazującymi na technologiach wirtualnej rzeczywistości, dedykowanych nauce zawodu, przedstawić aktualne oraz przewidywane potrzeby formacji w zakresie szkolenia strażaków ratowników, a także zapoznać się z planami konsorcjum dotyczącymi badań i prac wdrożeniowych na kolejnych etapach realizacji projektu.