„Safety & Fire Technology” w wykazie czasopism naukowych punktowanych przez MNiSW

„Safety & Fire Technology” w wykazie czasopism naukowych punktowanych przez MNiSW
2 sie 2019

Uprzejmie informujemy, że czasopismo naukowe CNBOP-PIB pt. Safety & Fire Technology zostało uwzględnione w wykazie czasopism punktowanych, stanowiącym załącznik do Komunikatu MNiSW w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów.

Zgodnie z powyższym wykazem za publikację artykułu naukowego w czasopiśmie SFT przyznawanych jest 20 punktów do dorobku naukowego autora.

Do czasopisma przypisane zostały następujące dyscypliny naukowe: inżynieria chemiczna, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, nauki o bezpieczeństwie.

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane do publikacji wyników badań naukowych w czasopiśmie SFT. Do końca 2019 roku prace zgłoszone w języku polskim są nieodpłatnie tłumaczone na język angielski oraz publikowane w wersji dwujęzycznej w ramach dofinansowania DUN MNiSW.

Zapraszamy do współpracy!

Wykaz czasopism naukowych z dnia 31 lipca 2019