Relacja z konferencji naukowo-technicznej „Ochrona przeciwpożarowa obiektów budowlanych”

Relacja z konferencji naukowo-technicznej „Ochrona przeciwpożarowa obiektów budowlanych”
22 cze 2022

W dniu 31 maja br. w Kielcach odbyła się konferencja naukowo-techniczna pt. „Ochrona przeciwpożarowa obiektów budowlanych” zorganizowana przez Oddział Świętokrzyski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa oraz Komendę Wojewódzką PSP w Kielcach. Tematyka konferencji skierowana była do architektów, konstruktorów, rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, pracowników wydziałów architektury i nadzoru budowlanego oraz funkcjonariuszy pionu kontrolno–rozpoznawczego PSP.

W spotkaniu uczestniczyło prawie 200 gości, 11 prelegentów, wystawiono 9 stoisk partnerskich, na których prezentowano nowoczesne rozwiązania techniczne stosowane w ochronie przeciwpożarowej budynków. Wśród prelegentów znaleźli się m.in.: st. bryg. Ernest Ziębaczewski – dyrektor Biura Przeciwdziałania Zagrożeniom KG PSP, który omówił obecnie wdrażane, jak również planowane zmiany w przepisach techniczno-budowlanych oraz st. bryg. Paweł Janik – dyrektor CNBOP-PIB, który odniósł się w swoim wystąpieniu do certyfikacji wyrobów służących ochronie ppoż. W dalszej części konferencji omówiono również zagadnienia dotyczące m.in. oddymiania pionowych dróg ewakuacyjnych, stosowania kurtyn dymowych oraz przepisu regulującego odległości pomiędzy budynkami – szczególnie ostatni z wymienionych tematów wzbudził żywiołowe zainteresowanie wśród słuchaczy.

CNBOP-PIB objęło konferencję patronatem honorowym.