Relacja z konferencji „Fałszywe alarmy generowane przez systemy sygnalizacji pożarowej”

Relacja z konferencji „Fałszywe alarmy generowane przez systemy sygnalizacji pożarowej”
26 wrz 2022

W dniu 21 września 2022 r. odbyła się konferencja pt. „Fałszywe alarmy generowane przez systemy sygnalizacji pożarowej”. Została ona zorganizowana w ramach przedsięwzięć wpisujących się w obchody jubileuszu 50-lecia CNBOP-PIB.

W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele i specjaliści branży przeciwpożarowej, w tym funkcjonariusze i pracownicy cywilni PSP. Spotkanie miało charakter hybrydowy. Prelegenci i słuchacze zgromadzili się częściowo w siedzibie Instytutu (będącego głównym organizatorem). Relacja na żywo była również dostępna na kanale YouTube.

Konferencja składała się z trzech sesji: BEZPIECZEŃSTWO, NAUKA, PRAKTYKA. Omówiono podczas nich problematykę fałszywych alarmów pożarowych generowanych przez SSP oraz przedstawiono wyniki badań naukowych w tym zakresie. Swoją wiedzą podzielili się naukowcy, specjaliści wykonujący badania tych wyrobów, ich docelowi odbiorcy oraz producenci i instalatorzy.

Wydarzenie było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń. Po zakończeniu każdej sesji prelegentom wręczono pisemne wyróżnienia. W mowach końcowych Dyrektorzy CNBOP-PIB podsumowali najważniejsze wnioski i sugestie płynące z wystąpień i paneli dyskusyjnych.

ORGANIZATOR:

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy

PATRONAT:

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej

WSPÓŁORGANIZATORZY WYDARZENIA:

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Politechnika Poznańska

Politechnika Warszawska

Główna Służby Pożarniczej w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Szkoła Podoficerska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Opolu

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy

Portowa Straż Pożarna „FLORIAN” Sp. z o.o.

Interrisk TU SA Vienna Insurance Group