Przedstawiciele Uniwersytetu Ochrony Ludności (UOL) z Mińska na Białorusi z wizytą w CNBOP-PIB

Przedstawiciele Uniwersytetu Ochrony Ludności (UOL) z Mińska na Białorusi z wizytą w CNBOP-PIB
3 lip 2017

30 czerwca 2017 roku w CNBOP-PIB przebywali przedstawiciele Uniwersytetu Ochrony Ludności (UOL) z Mińska na Białorusi. Celem wizyty była wymiana  doświadczeń i wyników badań w dziedzinie bezpieczeństwa, zapobiegania i likwidacji pożarów, a także  wzmocnienie kontaktów przedstawicieli z Białorusi z przedstawicielami UE w ramach projektu „MOST”. Grupa uczestniczyła w konferencji naukowej pt. "Współczesne uwarunkowania badań bezpieczeństwa", której celem było przedstawienie wyników badań w obszarze metodologii badań w ujęciu nauk społecznych i nauk technicznych oraz przeprowadzenie interdyscyplinarnego dyskursu o możliwości stosowania wybranych metod, technik i narzędzi badawczych w badaniu bezpieczeństwa. Przedstawione zostały także wybrane stanowiska badawcze w Zespole Laboratoriów Procesów Spalania i Wybuchowości oraz informacja na temat zakresu działalności instytutu i jego roli w systemie ochrony przeciwpożarowej.