Półrocznik "Safety & Fire Technology"

Półrocznik
19 sty 2023

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym numerem półrocznika naukowego „Safety & Fire Technology”. Wersję elektroniczną periodyku wraz z całym archiwum można bezpłatnie pobrać ze strony internetowej.

Wydanie otwiera tytułowy artykuł poświęcony bezpieczeństwu akcji ratowniczych w działaniach z udziałem pojazdów o napędzie alternatywnym.

Redakcja czasopisma przyjmuje obecnie zgłoszenia artykułów naukowych do publikacji w bieżącym roku. Zapraszamy do współpracy z wydawnictwem CNBOP-PIB.