Problemy techniczne

Problemy techniczne
15 wrz 2023

Szanowni Państwo,


informujemy, że z przyczyn niezależnych od CNBOP-PIB występują problemy techniczne z połączeniem się na nasze numery stacjonarne. Do czasu usunięcia awarii, celem skontaktowania się z CNBOP-PIB, zalecamy korzystanie z numerów komórkowych i poczty e-mail do poszczególnych komórek, lub adresu ogólnego: cnbop@cnbop.pl.