Porozumienie pomiędzy CNBOP-PIB a PSPA

Porozumienie pomiędzy CNBOP-PIB a PSPA
28 wrz 2022

W dniu 28.09.2022 r. w siedzibie Instytutu podpisano porozumienie o współpracy między CNBOP-PIB a Polskim Stowarzyszeniem Paliw Alternatywnych. Na mocy tego porozumienia opracowane zostaną wytyczne w zakresie ochrony przeciwpożarowej garaży w obiektach budowlanych przeznaczonych do przechowywania oraz ładowania samochodów elektrycznych. Podczas spotkania ustalone zostały najważniejsze założenia dotyczące planowanej publikacji. Przyjęto również wstępny harmonogram prac.

Wytyczne, o których mowa, będą odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie środowiska inżynierów i praktyków ppoż. na usystematyzowane informacje dotyczące zapewnienia odpowiednich warunków ochrony przeciwpożarowej w garażach przeznaczonych do parkowania i ładowania samochodów elektrycznych. Wspólny materiał opracowany zostanie w drodze identyfikacji oraz analizy zagrożeń pożarowych, a także analizy ryzyka. Zaproponowane w nim zostaną rozwiązania dedykowane bezpieczeństwu pożarowemu w tych szczególnych obiektach budowlanych.