Opinie techniczne dla używanych pojazdów pożarniczych sprowadzanych z zagranicy

Opinie techniczne dla używanych pojazdów pożarniczych sprowadzanych z zagranicy
27 paź 2020

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 27 października 2020 roku na podstawie Ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1610), a także Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 2020 roku w sprawie wprowadzania do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej pojazdów pożarniczych używanych poza granicami kraju jednostki ochrony przeciwpożarowej mają możliwość wprowadzania do użytkowania używanych pojazdów pożarniczych sprowadzanych z zagranicy.

Wymogiem dopuszczenia ww. pojazdów do użytkowania jest uzyskanie pozytywnej opinii technicznej, którą wydaje Zespół Laboratoriów Technicznego Wyposażenia Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej CNBOP-PIB.

Kompleksową informację na temat procesu oraz wniosek o wydanie niniejszej opinii technicznej znajdą Państwo TUTAJ

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu:

504 401 117

tel. +48 22 769 33 14

tel. +48 22 769 33 86

bs@cnbop.pl