Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Współczesne uwarunkowania badań bezpieczeństwa"

Ogólnopolska Konferencja Naukowa
11 maj 2017

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy wraz z Radą Naukową i Komitetem Organizacyjnym zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową „Współczesne uwarunkowania badań bezpieczeństwa, która odbędzie się w dniu 30 czerwca 2017 roku. Konferencja organizowana jest w ramach projektu badawczo-rozwojowego pt. „Opracowanie innowacyjnego systemu zarządzania bezpieczeństwem obiektów zabytkowych w zurbanizowanych centrach miast”, nr DOB-BIO7/08/01/2015 finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.

Celem Konferencji jest przedstawienie wyników badań w obszarze metodologii badań w ujęciu nauk społecznych i nauk technicznych oraz przeprowadzenie interdyscyplinarnego dyskursu o możliwości stosowania wybranych metod, technik i narzędzi badawczych w badaniu bezpieczeństwa.

Udział w konferencji jest bezpłatny. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Ostateczny termin zgłoszenia udziału w konferencji 09.06.2017 r. Więcej informacji tutaj

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!