Obchody Dnia Strażaka

Obchody Dnia Strażaka
8 cze 2021

W ramach obchodów Dnia Strażaka 7 czerwca br. w siedzibie CNBOP-PIB odbyła się uroczystość z udziałem Zastępcy Komendanta Głównego PSP nadbrygadiera Arkadiusza Przybyły, w trakcie której funkcjonariuszom oddelegowanym do pełnienia służby w Instytucie oraz naszym pracownikom zostały wręczone odznaczenia – medale za Długoletnią Służbę oraz odznaki „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”. Wręczono, także dyplomy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych.

Wszystkim Wyróżnionym składamy gratulacje.