Nowe wydanie dokumentu pn. Wymagania CNBOP-PIB dotyczące zapewnienia spójności pomiarowej

Nowe wydanie dokumentu pn. Wymagania CNBOP-PIB dotyczące zapewnienia spójności pomiarowej
10 cze 2020

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy (CNBOP-PIB) wydało nową edycję Wymagań CNBOP-PIB dotyczących zapewnienia spójności pomiarowej” (wyd. 4). Dokument będzie obowiązywał od 27 lipca 2020 r. i jest już dostępny na stronie internetowej Instytutu.

 

Dear Ladies and Gentlemen,

We would like to kindly inform you that Scientific and Research Centre for Fire Protection – National Research Institute (CNBOP-PIB) has issued a new edition of “CNBOP-PIB requirements for ensuring measurement traceability” (ed. 4). The document will be effective from 27 July 2020 and is already available on the Institute’s website.