Nagroda VERBA DOCENT dla CNBOP-PIB

Nagroda VERBA DOCENT dla CNBOP-PIB
17 lis 2022

W dniu dzisiejszym, 17.11.2022 r., w Warszawie odbywa się konferencja szkoleniowa pt. „Zagrożenia pożarowe stwarzane przez źródła zasilania budynków, PV, samochody elektryczne oraz magazyny energii”, corocznie organizowana przez redakcję elektro.info. Podczas wydarzenia specjaliści z branży omawiają i przedstawiają praktyczne aspekty problematyki związanej z najbardziej aktualnymi zagadnieniami z zakresu elektroenergetyki i projektowania instalacji elektrycznych.

Ta edycja konferencji jest wyjątkowa dla CNBOP-PIB, ponieważ zostało ono na niej wyróżnione nagrodą VERBA DOCENT, która przyznawana jest autorom publikującym na łamach czasopisma artykuły o wysokim poziomie merytorycznym i dydaktycznym.