Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG 2018

Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG 2018
3 lip 2018

Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG w Katowicach stawiają sobie za zadanie promocję innowacyjnych produktów, technologii i usług, a także nowych rozwiązań, które weszły już na rynek. Podczas tegorocznej edycji, odbywającej się w dniach 20–21 czerwca, CNBOP-PIB prezentowało bogata ofertę badań, szkoleń, usług i publikacji. W ramach konkursu głównego jury nagrodziło brązowym medalem stanowisko do badania palności mieszanin gazowych i par cieczy. Ponadto Instytut otrzymał tytuł Ambasadora Polskiej Wynalazczości (wyróznienie za stanowisko badawcze – kanał detonacyjny 20m o średnicy 350 mm z tłumikiem wybuchów), a także certyfikaty międzynarodowych stowarzyszeń IFIA i WIIPA za „wybitne osiągnięcia na polu wynalazczości w latach 2016–2017”.