Międzynarodowe Targi Ochrony Pracy Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO 2018

Międzynarodowe Targi Ochrony Pracy Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO 2018
8 maj 2018

W dniach 24–26 kwietnia 2018 r. w Poznaniu odbyły się Międzynarodowe Targi Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa. „Program do oceny ryzyka wystąpienia awarii w obiektach przemysłowych stwarzających zagrożenie poza swoim terenem – EVARIS” otrzymał nagrodę Grand Prix SAWO przyznawaną przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w kategorii działalność edukacyjna, wydawnicza i doradcza w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Głównym efektem projektu badawczo-rozwojowego, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (Nr umowy DOB-BIO7/09/03/2015) realizowanego przez Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe w składzie:

  • Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy
  • Narodowe Centrum Badań Jądrowych
  • Politechnika Warszawska
  • BERA Systems Sp. z o.o.

jest oprogramowanie „RAT-if". To zaawansowane narzędzie informatyczne działa w oparciu o chmurę obliczeniową i służy do tworzenia modeli określających bezpieczne odległości obiektów przemysłowych od otaczających obiektów i terenów.

Program EVARIS został jednocześnie wyróżniony złotym medalem Międzynarodowych Targów Poznańskich.