Międzynarodowe Seminarium „Ochrona przeciwpożarowa z wykorzystaniem mgły wodnej”

Międzynarodowe Seminarium  „Ochrona przeciwpożarowa z wykorzystaniem mgły wodnej”
21 sie 2017

Zapraszamy na Międzynarodowe Seminarium „Ochrona przeciwpożarowa z wykorzystaniem mgły wodnej”, organizowane przez International Water Mist Association (IWMA), przy wsparciu wiodących producentów systemów mgłowych i jednostek badawczych, w tym CNBOP-PIB. CNBOP-PIB będzie reprezentowane na seminarium przez inż. Jana Czardybona, który wygłosi referat dotyczący formalno-prawnych warunków wprowadzania na polski rynek stałych urządzeń gaśniczych wodnych mgłowych  (w aspektach: przepisy budowlane, normalizacja, krajowe oceny techniczne, certyfikacja, rola rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych we właściwym doborze urządzeń mgłowych do zagrożenia pożarowego).

Seminarium odbędzie się 15 listopada 2017 r. w sali konferencyjnej hotelu Galaxy w Krakowie.

IWMA oferuje 100 bezpłatnych kart  uczestnictwa w seminarium. Wykłady będą prowadzone w języku polskim i angielskim (z symultanicznym tłumaczeniem).

Więcej informacji o seminarium i możliwości uczestnictwa w nim znajduje się na stronie internetowej https://en.xing-events.com/VTFUKHU